Marché de travaux - 334290-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Trelleborg: Byggnation av bostäder

2022/S 119-334290

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aktiebolaget Trelleborgshem
Nationellt registreringsnummer: 556054-8363
Postadress: Kapellgatan 18
Ort: TRELLEBORG
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 231 45
Land: Sverige
Kontaktperson: Conny Andersson
E-post: conny.andersson@trelleborgshem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trelleborgshem.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgwozcloy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgwozcloy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling - förvärv av nyproducerad flerbostadsbyggnad

Referensnummer: 22/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211300 Byggnation av bostäder
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Intresserade leverantörer inbjuds härmed till att ansöka om att få lämna anbud i Aktiebolaget Trelleborgshems upphandling avseende uppförande och överlåtelse av flera nyproducerade bostäder enligt de villkor och krav som framgår av förfrågningsunderlaget

Kvalificerade anbudssökande får lämna anbud i upphandlingen och avtal kommer sedan att tecknas med en (1) leverantör. Den eller de fastigheter som beställaren kommer att förvärva ska innehålla minst 50 och högst 150 nyproducerade bostäder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45312000 Installation av larmsystem och antenner
45314000 Installation av telekommunikationsutrustning
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45332400 Montering av sanitetsgods och rör
51900000 Installation av styr- och reglersystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trelleborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Intresserade leverantörer inbjuds härmed till att ansöka om att få lämna anbud i Aktiebolaget Trelleborgshems upphandling avseende uppförande och överlåtelse av flera nyproducerade bostäder enligt de villkor och krav som framgår av förfrågningsunderlaget

Kvalificerade anbudssökande får lämna anbud i upphandlingen och avtal kommer sedan att tecknas med en (1) leverantör. Den eller de fastigheter som beställaren kommer att förvärva ska innehålla minst 50 och högst 150 nyproducerade bostäder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/01/2023
Slut: 15/01/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/07/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/10/2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022