Lieferungen - 334297-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 136-334297

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Ignatianum w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 6761687491
Postanschrift: ul. Kopernika 26
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@ignatianum.edu.pl
Telefon: +48 123999614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO

Referenznummer der Bekanntmachung: 211/BZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO (zwanego dalej również „asortymentem”), z podziałem na siedem części zamówienia:

— część nr 1 – firewall wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki,

— część nr 2 – monitor – 3 sztuki,

— część nr 3 – switch 24-portowy – 2 sztuki,

— część nr 4 – switch 48-portowy – 2 sztuki,

— część nr 5 – szafa montażowa typu rack – 1 sztuka,

— część nr 6 – zasilacz awaryjny ups – 1 sztuka,

— część nr 7 – system taśm LTO – 1 zestaw.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 określa odpowiednio zał. nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w zał. nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ dostawę niezbędnego oprogramowania i wyposażenia, jak również dla całości asortymentu – dostarczenie do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 zamówienia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32424000 Netzwerkinfrastruktur
48730000 Sicherheitssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa firewalli wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 – „gwarancja w reżimie NBD” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „możliwość uruchomienia urządzenia w trybie HA active/active” / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 1 – 2 700, 00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 zamówienia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa monitorów – 3 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „monitor o rozdzielczości 4K czyli 3 840 x 2 160” / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „monitor z wbudowanym kalibratorem” / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 2 – 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3 zamówienia

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa – switchy 24-portowych – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1C do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „dodatkowe porty (ponad 24) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)” / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 3 – 1 600, 00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 4 zamówienia

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa – switchy 48-portowych – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1D do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „dodatkowe porty (ponad 48) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)" / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 4 – 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 5 zamówienia

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31213300 Kabelverteilschrank
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa szafy montażowej typu rack – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1E do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 5 – 140, 00 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 6 zamówienia

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35100000 Not- und Sicherheitsausrüstungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest dostawa zasilacza awaryjnego ups – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1F do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „UPS o parametrach: moc pozorna 6 000 VA, moc rzeczywista 5 400 W” / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „dodatkowy zestaw baterii zwiększający czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu do 12 minut” / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 6 – 190, 00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 7 zamówienia

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233160 Streamer-Laufwerk
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest dostawa systemu taśm LTO – 1 zestaw. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1G do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 7 – 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wypełniony formularz) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) w formie i na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ, dotyczące:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia;

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

2) W celu ustalenie czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem (https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdz. VII pkt 2.2 (wykaz tych dokumentów i oświadczeń został ujęty także w sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu).

O dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne można dowiedzieć się z pkt 3.16 rozdz.VII SIWZ.

4) Na potwierdzenie spełniana przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: folderów/katalogów / kart produktowych producenta potwierdzających, że oferowany asortyment i jego poszczególne parametry techniczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza powyższe również w języku angielskim.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1.3.1) w ramach części nr 1: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;

1.3.2) w ramach części nr 3: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;

1.3.3) w ramach części nr 4: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

W zakresie części nr 2, 5, 6 i 7 Zamawiający nie określa – nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko dostawy wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku Zamawiający uzna wykazaną dostawę jeżeli do upływu terminu składania ofert dostawa ta została wykonana należycie w wymaganym zakresie i na kwotę nie mniejszą kwota wskazana odpowiednio dla części w pkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

* Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie urządzenia komputerowe wraz z dedykowanym do nich oprogramowaniem, w tym firewalle, switche i inne urządzenia sieciowe, jak też serwery, macierze komputery (także przenośne), stacje robocze, terminale komputerowe, zestawy komputerów czy stacji roboczych.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ dotyczący:

a) Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu.

Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (np. zobowiązania podmiotu trzeciego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełniania warunków w części nr 1, 3 i 4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w rozdz. VII pkt 2.1 SIWZ to jest: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Zasady i forma składania oświadczeń i dokumentów zostały określone w rozdz. VII ust. 3 SIWZ, a także w rozdz. VI ust. 1 (JEDZ) i ust. 3 (dokumenty dot. podmiotów trzecich) SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Akademia Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, POLSKA w budynku Zofijówka, w sali senackiej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tryb: przetarg nieograniczony.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert – art. 85 Pzp.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

d) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę stanowi: oferta właściwa – formularz ofertowy (w tym formularz oferty technicznej), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wraz z ofertą składa się:

— wypełniony/e formularz/e JEDZ,

— dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w pkt III.1.3 ogł.,

— pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot.),

— dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy / pełnomocnictwo),

— dowód wniesienia wadium,0

— wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020