Lieferungen - 334347-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 136-334347

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Straż Miejska m.st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: 5262150068
Postanschrift: Młynarska 43/45
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-170
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emil Wiszniewski Wydział zamówień publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
E-Mail: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Telefon: +48 228511612
Fax: +48 226656044

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.strazmiejska.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://strazmiejska-waw.logintrade.net
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowych

Referenznummer der Bekanntmachung: SM-WZP-2131-10/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.,

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 138 211.39 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 120 828.03 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
30232110 Laserdrucker
30236000 Diverse Computerausrüstungen
30237410 Computermäuse
30237460 Computertastaturen
30237000 Teile und Zubehör für Computer
31224810 Verlängerungskabel
31224400 Anschlusskabel
32331500 Aufzeichnungsgeräte
32342100 Kopfhörer
38652100 Vorführgeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 17 383.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną dla danego zadania na zasadach określonych w rozdziale XX SIWZ, jeżeli w danym zadaniu zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja będzie prowadzona na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem (http://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być obligatoryjnie sporządzona w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ na formularzach o treści zgodnej z wzorami, o których mowa w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Wspomniany dokument (oferta) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i niedopuszczalne jest złożenie go w innej postaci.

Uwaga!

Zamawiający zaleca składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z funkcją skrótu SHA-256 lub

wyższego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, to jest: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymaganych od Wykonawcy zawarty jest w rozdziale IX SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację Wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Do oferty sporządzonej zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2 SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ należy załączyć:

1. dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

2. w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IX pkt 5;

3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego sprzętu np. z powodu wycofania go z produkcji lub zaprzestania produkcji danego sprzętu (np. zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane. Sprzęt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej. Zmiany umowy zostały określone w rozdziale XIV SIWZ oraz w § 13 wzoru umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020