Dostawy - 334355-2020

16/07/2020    S136

Polska-Strzelce Opolskie: Elektryczność

2020/S 136-334355

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Gmina Strzelce Opolskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: pl. Myśliwca 1
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: Os. 1000-Lecia 16
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: Os. 1000-Lecia 16
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 4a
Miejscowość: Łącznik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 29
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 6. Gminne Centrum Kultury w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-185-02-29
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 35
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 7. Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-64-60
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 43
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 8. Gmina Bierawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 9. Publiczne Przedszkole w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Dąbrowy 4
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 10. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 2
Miejscowość: Dziergowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 11. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-20-55-417
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 34
Miejscowość: Kotlarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Stare Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-223
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 13. Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Kozielska 8
Miejscowość: Dziergowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Starej Kuźni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Kotlarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 15. Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Raciborska, 42A
Miejscowość: Solarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 17. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-114-38-23
Adres pocztowy: ul. Kościelna 2
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 18. Gmina Byczyna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Kluczborska 4A/4
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Roszkowice 88
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 21. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie im. Jana Zamojskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Poznańska 6
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 22. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Biskupice 22
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 23. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Polanowice 94
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 24. Zespół Szkół w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Borkowska 3
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 25. Publiczne Przedszkole w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Stawowa 14
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 26. Ośrodek Kultury w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-127-75-80
Adres pocztowy: ul. Borkowska 1
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 27. Gmina Cisek
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Planetorza 52
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 28. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Planetorza 21
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 29. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Główna 51
Miejscowość: Landzmierz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 30. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Główna 98a
Miejscowość: Łany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 31. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Szkolna 12
Miejscowość: Roszowicki Las
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 32. Gminne Przedszkole w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Harcerska 9
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 33. Gminne Przedszkole w Łanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8
Miejscowość: Łany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 34. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-100-53-92
Adres pocztowy: ul. Planetorza 30
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 35. Gmina Dobrzeń Wielki
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 44
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 28
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 37. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 94
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 38. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 1
Miejscowość: Chróścice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 39. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 6A, 46-082 Kup
Miejscowość: Kup
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 40. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Kościelna 3
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 41. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Szkolna 11, 46-080
Miejscowość: Chróścice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 42. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Kościelna 1
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 43. Gminny Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-168-42-90
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 20
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 44. PROWOD Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-100-00-21
Adres pocztowy: ul. Rynek 4
Miejscowość: Kup
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 45. Gmina Domaszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Główna 26
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 46. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: Polkowskie
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 47. Szkoła Podstawowa w Domaszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 48. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Sportowa 2
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 49. Gmina Głuchołazy
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Rynek 15
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 50. Gmina Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 14
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 51. Gmina Głuchołazy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 2
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 52. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Nowy Świętów 65
Miejscowość: Nowy Świętów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 53. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Bodzanów 83
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 54. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Curie-Skłodowskiej 7
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 55. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 30
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 56. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 57. Gmina Głuchołazy Publiczne Przedszkole nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Skłodowskiej 4
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 58. Gmina Głuchołazy Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 1
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 59. Centrum Kultury w Głuchołazach
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-83-35
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Warszawy 7
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 60. "Wodociągi" Spółka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-63-65
Adres pocztowy: ul. Reymonta 12
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 61. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-197-49-45
Adres pocztowy: ul. Plac Basztowy 3
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 62. Gmina Gogolin
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 6
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 63. Dom Spokojnej Starości w Kamionku
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Polna 24
Miejscowość: Kamień Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 64. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 2
Miejscowość: Kamień Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 65. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Podgórna 3
Miejscowość: Malnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 66. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 4
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 67. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 34
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 68. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie im. Kornela Makuszyńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 39
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 69. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie im. Jana Brzechwy
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 141
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 70. Straż Miejska w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 4
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 71. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: Al. Przyjaciół Dubendorf
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 72. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 27
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 73. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 20
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 74. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-176-59-37
Adres pocztowy: ul. Plac Dworcowy 2
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 75. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-26-92
Adres pocztowy: Plac Dworcowy 5
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 76. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-011-48-77
Adres pocztowy: ul. Ligonia 15
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 77. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-000-45-85
Adres pocztowy: ul. Ligonia 15
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 78. Gmina Grodków
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Warszawska 29
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 79. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 24
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 80. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. G. Morcinka 2
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedrzejowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Jedrzejów 63
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 82. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kopice 32
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 83. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kolnica 105
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 84. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Lipowa 79
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 85. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Gnojna 119
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 86. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 87. Przedszkole Publiczne w Kopicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kopice 32 A
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 88. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Wierzbnik 65
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 89. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 90. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-000-07-96
Adres pocztowy: Tarnów Grodkowski 46d
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 91. Ośrodek Kultury i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-002-51-93
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 16
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 92. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-194-68-60
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 93. Gmina Kamiennik-Urząd Gminy w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 69
Miejscowość: Kamienniku
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 94. Gmina Kamiennik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 2/3
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 95. Gmina Kamiennik-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 20
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 96. Gmina Kamiennik - Szkoła Podstawowa w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 28
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 97. Gmina Kamiennik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: Karłowice Wielkie 52
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 98. Gmina Kluczbork
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Katowicka 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 99. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 100. Administracja Oświaty
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 101. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 102. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Wolności 1A
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 103. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Zamkowa 6
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 104. Centrum Aktywności Lokalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 3
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 105. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Chopina 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 106. Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Norwida 19
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 107. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 108. Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoszkolną z Opieką Pielęgniarską
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 26
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 109. Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Ossowskiego 3i
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 110. Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem zamiejscowym w Bażanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Bogacica ul. Wolności 4
Miejscowość: Bogacica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 111. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 112. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Wolności 17
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 113. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 17
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 114. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 27
Miejscowość: Kujakowice Górne
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 115. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Szkolna 10
Miejscowość: Bogacica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 116. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Miejscowość: Bąków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 117. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Kuniów 74
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 118. Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 4
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 119. Kluczborski Dom Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-131-25-72
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 120. Muzeum im. Jana Dzierżona
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-155-65-35
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 121. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-136-80-64
Adres pocztowy: ul. Miarki 2
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 122. Gmina Komprachcice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 123. Przedszkole Publiczne w Ochodzach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Ochodze, Ogrodowa 2
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 124. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 102
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 125. Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Opolska 1
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 126. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 127. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Domecko, ul. Opolska 52
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 128. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 56
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 129. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Wawelno ul. Nowowiejska 14
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 130. Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Ochodze, ul. Opolska 34
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 131. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 132. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Rolnicza 6
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 133. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-020-62-17
Adres pocztowy: Niemodlińska 2
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 134. Gmina Korfantów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 135. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. 3 Maja
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 136. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 1
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 137. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 4
Miejscowość: Ścinawa Mała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 138. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-162-60-78
Adres pocztowy: Rynek 10
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 139. Gmina Korfantów-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 140. Gmina Lasowice Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Lasowice Wielkie 99A
Miejscowość: Lasowice Wielkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 141. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Lasowice Wielkie 83
Miejscowość: Lasowice Wielkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 142. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Chocianowice 78
Miejscowość: Chocianowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 143. Gmina Lewin Brzeski
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 144. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 61
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 145. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Główna 32
Miejscowość: Łosiów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 146. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Skorogoszcz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-345
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 147. Przedszkole Publiczne w Przeczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: Przecza 19
Miejscowość: Skorogoszcz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-345
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 148. Publiczne Przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 13
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 149. Publiczne Przedszkole nr 2 w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 2
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 150. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 41A
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 151. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-116-95-29
Adres pocztowy: ul. Rynek 14
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 152. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-15-75-577
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 52
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 153. Gmina Lubsza
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Brzeska 16
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 154. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy z filią w Dobrzyniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 155. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 4
Miejscowość: Mąkoszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 156. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: Czepielowice 31
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 157. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1a
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 158. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-169-06-11
Adres pocztowy: ul. Kukurydziana 1A
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 159. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-190-30-24
Adres pocztowy: Śmiechowice 20
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 160. Gmina Łambinowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 161. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 162. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 33, 48-316
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 163. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Obozowa 13
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 164. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasienicy Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Jasienica Dolna 156
Miejscowość: Jasienica Dolna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 165. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Bielice 102
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 166. Publiczne Przedszkole w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 167. Publiczne Przedszkole w Sowinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Sowin 59
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 168. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-194-45-71
Adres pocztowy: ul. Muzealna 1
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 169. Gmina Łubniany
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 104
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 170. Publiczne Przedszkole w Łubnianach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 69
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 171. Publiczne Przedszkole w Kępie
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Zawadzka 5
Miejscowość: Kępa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 172. Publiczne Przedszkole w Jełowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Oleska 2b
Miejscowość: Jełowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 173. Publiczne Przedszkole w Brynicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 67
Miejscowość: Brynica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 174. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Wolności 15
Miejscowość: Jełowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 175. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 47
Miejscowość: Brynica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 176. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 51
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 177. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Szkolna 4
Miejscowość: Luboszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 178. Łubniański Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-013-05-95
Adres pocztowy: ul. Opolska 49
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 179. Gmina Namysłów
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 180. Przedszkole nr 1 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 181. Przedszkole Nr 3 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 182. Przedszkole nr 4 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 5B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 183. Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 184. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 185. Przedszkole w Bukowie Śląskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Bukowa Śląska 7B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 186. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 21
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 187. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 5
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 188. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Łączańska 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 189. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 56
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 190. Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 22
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 191. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Głuszyna ul. Główna 115
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 192. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Jastrzębie ul. Opolska 68
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 193. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Kamienna 26
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 194. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Ligota Książęca 87B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 195. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Smarchowice Wielkie ul. Brzegowa 58
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 196. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Harcerska 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 197. Namysłowski Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-101-23-92
Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 198. Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-133-04-88
Adres pocztowy: ul. Dubois 5
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 199. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-132-84-16
Adres pocztowy: ul. Mariańska 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 200. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-129-22-79
Adres pocztowy: ul. Łączańska 12
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 201. Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-145-45-46
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 202. Gmina Olesno
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 203. Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Bodzanowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 204. Publiczne Przedszkole w Borkach Małych
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Małe, ul. Szkolna 1
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 205. Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Wielkie, ul. Młyńska 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 206. Publiczne Przedszkole w Łowoszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Łowoszów, ul. Opolska 64
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 207. Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Sądowa 5
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 208. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-006-66-93
Adres pocztowy: ul. Wschodnia 2
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 209. Publiczne Przedszkole w Sowczycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Sowczyce ul. Długa 10
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 210. Publiczne Przedszkole w Wojciechowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wojciechów ul. Okrzei 1
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 211. Publiczne Przedszkole w Wysokiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wysoka ul. Szkolna 53
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 212. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Bodzanowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 213. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Wielkie ul. Młyńska 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 214. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Krasickiego 25
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 215. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Sowczyce ul. Długa 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 216. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wachów ul. Polna 17
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 217. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wojciechów ul. Kluczborska 37
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 218. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Pieloka 12
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 219. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Wielkie Przedmieście 51
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 220. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-119-07-49
Adres pocztowy: ul. Aleksandra 5
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 221. Miejski Dom Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-103-60-20
Adres pocztowy: ul. Wielkie Przedmieście 31
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 222. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-157-58-05
Adres pocztowy: ul. Wachowska 10a
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 223. Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-136-38-94
Adres pocztowy: ul. Jaronia 7
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 224. Żłobek Miejski w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-139-05-37
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 225. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-158-03-96
Adres pocztowy: ul. Lubliniecka 3a
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 226. Gmina Olszanka
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Olszanka 16
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 227. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Olszanka 94
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 228. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Jankowice Wielkie 15
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 229. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Przylesie 135b
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 230. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Czeska Wieś 61
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 231. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-153-45-49
Adres pocztowy: Krzyżowice 72
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 232. Gmina Otmuchów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 233. Gospodarstwo Komunalne
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 42
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 234. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 4b
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 235. Ludowe Zespoły Sportowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 236. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 237. Zespół Szkół w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 36
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 238. Szkoła Podstawowa w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 38
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 239. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Maciejowice 42
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 240. Zespół Przedszkoli w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Jagiełły 3
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 241. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wójcice 126
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 242. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grądach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Grądy 32
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 243. Zespół Szkolno-Przedszkolny Jarnołtów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jarnołtów 86
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 244. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Kałków 61a
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 245. Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jasienica Górna 36
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 246. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Meszno 69
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 247. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Buków
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 248. Ochotnicza Straż Pożarna w Goraszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Goraszowice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 249. Ochotnicza Straż Pożarna w Nadziejowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Nadziejów
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 250. Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Maciejowice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 251. Ochotnicza Straż Pożarna w Kałkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Kałków
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 252. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jasienica Górna
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 253. Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jodłów
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 254. Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Śliwice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 255. Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wójcice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 256. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wierzbno
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 257. Ochotnicza Straż Pożarna w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Grodkowska 2
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 258. Ochotnicza Straż Pożarna w Łące
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Łąka
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 259. Dom Kultury Zamek w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 260. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 261. Gmina Pakosławice
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Reńska Wieś 1
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 262. Gmina Pakosławice-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Reńska Wieś 1
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 263. Gmina Pakosławice-Zespół Szkół w Prusinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: ul. Szkolna 9
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 264. Gmina Pakosławice-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Goszowice 5
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 265. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-186-52-74
Adres pocztowy: Pakosławice 38
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 266. Gmina Pawłowiczki
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: Pl. Jedności Narodu 1
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 267. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Kościelna 42
Miejscowość: Ostrożnica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 268. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Korfantego 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 269. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Główna 19
Miejscowość: Naczęsławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 270. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Szkolna 22
Miejscowość: Gościęcin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 271. GOPS
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Magnoliowa 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 272. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 20
Miejscowość: Maciowakrze
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 273. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: Jakubowice 2C
Miejscowość: Jakubowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 274. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Korfantego 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 275. Gmina Pokój
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 8
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 276. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 5
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 277. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 278. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: Domaradz 3
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 279. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-142-02-86
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 26
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 280. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-141-31-22
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 26
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 281. Gmina Polska Cerekiew
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Raciborska 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 282. Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Raciborska 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 283. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 284. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Kościelna 1
Miejscowość: Woronin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 285. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Parkowa 20
Miejscowość: Zakrzów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 286. Gmina Reńska Wieś
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-208-91-26
Adres pocztowy: ul. Pawłowicka 1
Miejscowość: Reńska Wieś
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 287. Gminny Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-100-48-89
Adres pocztowy: ul. Reński Koniec 2
Miejscowość: Reńska Wieś
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 288. Gmina Skarbimierz
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-05-48
Adres pocztowy: Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12
Miejscowość: Skarbimierz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 289. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-182-90-55
Adres pocztowy: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 290. Gmina Skoroszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-240-60-77
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 17
Miejscowość: Skoroszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 291. Gmina Skoroszyce - Zakład Oczyszczania i Wodociągów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-240-60-77
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 17
Miejscowość: Skoroszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 292. Gmina Biała
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Rynek 10
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 293. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Krakowska 16
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 294. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 295. Żłobek
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 296. Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 7
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 297. Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 298. Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 299. Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 300. Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Asnyka 6
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 301. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kozielska 34
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 302. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. W. Świerzego 3
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 303. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 3
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 304. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 305. Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Toszecka 19
Miejscowość: Błotnica Strzelecka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 306. Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 1
Miejscowość: Dziewkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 307. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 26
Miejscowość: Kadłub
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 308. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kalinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 309. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kościelna 40
Miejscowość: Sucha
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 310. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Rozmierka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 311. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Szymiszów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 312. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 2a
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 313. Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Wałowa 5
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 314. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-187-82-64
Adres pocztowy: ul. Główna 35
Miejscowość: Grodzisko
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 315. Środowiskowy Dom Samopomocy
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-195-17-36
Adres pocztowy: ul. Habryki 11
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 316. Strzelecki Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-192-48-34
Adres pocztowy: Pl. Żeromskiego 7
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 317. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-176-63-01
Adres pocztowy: ul. K. Wyszyńskiego 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 318. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-197-32-06
Adres pocztowy: ul. Opolska 46
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 319. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-100-31-46
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 320. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-000-33-80
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 321. Gmina Świerczów
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Brzeska 48
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 322. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: Dąbrowa ul. Parkowa 4
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 323. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: Bąkowice ul. Szkolna 6
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 324. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Brzeska 28
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 325. Przedszkole w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 326. Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-142-92-64
Adres pocztowy: ul. Brzeska 17
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 327. Gmina Tułowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 328. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 21
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 329. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 330. Przedszkole Publiczne w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: Przedszkolna 11
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 331. Tułowicki Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-211-75-12
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 8
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 332. Gmina Walce
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 18
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 333. Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Lipowa 2, 47-344
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 334. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: Brożec ul. Reymonta 65
Miejscowość: Żużela
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-341
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 335. Publiczne Przedszkole w Walcac
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 6
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 336. Publiczne Przedszkole w Brożcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Miodowa 28
Miejscowość: Brożec
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 337. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 18
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 338. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-167-88-37
Adres pocztowy: ul. Opolska 23A
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 339. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-175-14-38
Adres pocztowy: Zamkowa 85
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 340. Gmina Wilków
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 11
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 341. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: Idzikowice 24
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 342. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Lipowa 54
Miejscowość: Bukowie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 343. Publiczne Przedszkole w Wilkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 17
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 344. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Długa 38
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 345. Gmina Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 346. Urząd Miejski w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 347. Szkoła Podstawowa Wierzbica Górna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Wierzbica Górna 39A
Miejscowość: Wierzbica Górna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-255
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 348. Szkoła Podstawowa Wąsice
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Główna 16, Wąsice
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 349. Publiczne Przedszkole w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 350. OPS Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Karola Miarki 12
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 351. Punkt Przedszkolny w Szymonkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Szymonków, ul. Wołczańska 3
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 352. Szkoła Podstawowa w Komorznie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Komorzno, ul. Główna 31
Miejscowość: Krzywiczyny
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-264
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 353. Zespół Szkół w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Rzeczna 6
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 354. Szkoła Podstawowa w Skałągach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 23
Miejscowość: Skałągi
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-262
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 355. Publiczna Biblioteka w Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-156-83-10
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 5
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 356. Wołczyński Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-151-24-14
Adres pocztowy: ul. Opolska 2
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 357. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-000-22-37
Adres pocztowy: ul. Rzeczna 3
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 358. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-166-10-48
Adres pocztowy: ul. Traugutta 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 359. Gmina Zawadzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Dębowa 13
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 360. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Dębowa 11
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 361. Żłobek Publiczny w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 1
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 362. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Opolska 47
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 363. Publiczne Przedszkole Nr 2 z oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 1
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 364. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Harcerska 7
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 365. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 35
Miejscowość: Żędowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 366. Publiczne Przedszkole w Żędowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 17
Miejscowość: Żędowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 367. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kielcza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 368. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-172-75-65
Adres pocztowy: ul. Dębowa 13a
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 369. Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-100-64-98
Adres pocztowy: ul. Świerklańska 2
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 370. Gmina Zdzieszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 34
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 371. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Pl. 1 Maja 11
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 372. Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Zielona 19a
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 373. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Zielona 19
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 374. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Piastów 6
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 375. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Żyrowa, ul. Poprzeczna 7
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 376. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 377. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 36
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 378. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Plac 1 Maja 1
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 379. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 4
Miejscowość: Żyrowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 380. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Lesiańska 6
Miejscowość: Januszkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 381. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Piastów 20
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 382. Ośrodek profilaktyki i Wspierania Rodziny
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 18
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 383. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 384. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-174-93-88
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 18
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 385. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-179-67-61
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 7
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.strzelceopolskie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku odbiorcom końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2021 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 385 Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 62 GWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do prowadzenie

Działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz przedłoży posiadaną aktualną koncesję

Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetycznej, na podstawie art. 32 ustawy Prawo Energetyczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 4 000 000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej jednocześnie, do co najmniej 1000 PPE przez okres kolejnych 12 miesięcy oraz o łącznym wolumenie, nie mniejszym niż 10 GWh (czyli należy wykazać, że w okresie kolejnych 12 miesięcy jednocześnie prowadzona była sprzedaż do co najmniej 1000 PPE o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 GWh).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Plac Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2021

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

Którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP oraz okoliczności, o

Których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,2 ustawy PZP.

3. Klauzula informacyjna dotycząca RODO została zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków

Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020