Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 334371-2022

22/06/2022    S119

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 119-334371

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosító szám: 18272839241
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Telefon: +36 306394965
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ferencesek.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Hivatkozási szám: EKR000692612021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felőli oldalon szabvány FIBA minősítésű kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A bővítés során új tantermek és közösségi területek alakulnak ki. A tornacsarnok tetején intenzív zöld tető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 568 256 157.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45212230 Öltözőtermek berendezése
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45236250 Park terepegyengetése
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda pályának meg kell felelnie meg az MKOSZ versenyszabályoknak, oly módon, hogy az a hitelesítés után alkalmas legyen utánpótlás megyei és regionális továbbá felnőtt max. II. osztály játékok lebonyolítására. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium műemléki védelem alatt áll (Nyilvántartási azonosító: 6176, 6177, 16190, törzsszám: 2311, 2316, 2316). A kivitelezési munkákat az épületegyüttesben elhelyezkedő gimnázium, kollégium, valamint ferences rendház és ferences szociális otthon folyamatos működése mellett és akadályoztatása nélkül kell elvégezni.

Kivitelezés alapvető műszaki jellemzői:

A nyertes ajánlattevő feladata 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlanon új, cca. 3 500-3 900 m2 nettó alapterületű épületbővítés kivitelezése.

Az eljárás keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére kerül sor:

1. Alépítményi munkák

- Elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc két rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen - 650 m2

- Talajjavító réteg építése, régészeti terület visszatöltése lavírsíkig, tartószerkezeti tervek szerinti specifikáció szerinti vagy egyenértékű töltőanyaggal - 612 m2

- Fejtett humusz és föld felrakása szállítóeszközre, géppel - 986 m3

- Munkagödör földkiemelése - 3719 m3

- Betonacél helyszíni szerelése - 34 t

- Talajnedvesség elleni szigetelés - 1594 m2

2. Építőmesteri munkák

- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése - 795 m3

- Vasbetonfal készítése - 811 m3

- Oldalfalvakolat készítése - 1252 m2

3. Szakipari munkák

- Felület előkészítése, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően - 3450 m2

- Úsztatott esztrich vagy fűtőesztrich, hő- vagy hangszigetelésen, gépi feldolgozással - 2898 m2

- Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből- 1762 m2

- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés falon- 4179 m2

- Diszperziós festés- 8358 m2

- Hő- és hangszigetelés elhelyezése bármely épületszerkezetben, alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően - 5521 m2

- Lapostető hő- és hangszigetelése - 2252 m2

- Csapadékvíz elleni szigetelés- 6432 m2

- Kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot hőszigetelő lemez - 1463 m2

- Homlokzati nyílászárók és függönyfalak - 92 db

- Belső nyílászárók - 100 db

4. Környezetrendezési munkák

- Aszfalt járdaburkolat bontása depóniába - 259 m2

- Térkőburkolat készítése - 372 m2

- Örökzöld cserjék telepítése terv szerinti mérettel - 202 db

- Aszfalt burkolat bontás alépítménnyel- 840 m2

5. Behajtó közlekedéstechnikai munkák

- Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül - 32 m2

- Öntöttaszfalt (MA-8) terítése meglévő soványbeton alapra - 133 m2

6. Épületgépészet

7. Épületvillamosság

a) erősáramú rendszerek

- Merev, sima falú műanyag védőcső elhelyezése -6100 m

- Beton födémdoboz - 362 db

- Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben - 40 730 m

- Lámpatestek - 839 db

b) gyenge áramú rendszerek

- Cat6a S/FTP 550/23s MHz 4P fali kábel LSOH-1, FRNC, kék - CCXEDR-D0047-C003-L7 - 24000 fm

- MÜII védőcső oldalfalba/födémbe süllyesztve, szerelvényekkel, bilinccsel - 6150 fm

c) BMS munkák

- Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör rézvezetővel, PVC érszigeteléssel - 3550 fm

- Erősáramú jelző- és vezérlőkábel sodrott rézvezetővel, lágy PVC érszigeteléssel - 8180 fm

8. Konyhatechnológiai munkák

- Kiszolgáló pult - 1 db

- Oldalsó és hátsó pult - 3 db

- Öltözőszekrény - 2 fakkos - 2db

9. Felvonó

- L1 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

- L2 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

10. Sporttechnológia

- Függőleges mozgatású, elektromos térelválasztó szerkezet (fogadó szerkezettel), komplett, szerelve beüzemelve - 1 készlet

- Küzdőtéri padozat (pont + felület elasztikus) - 704 m2

- Pályavonalak kitűzése, felfestése - 444 fm

- Bordásfalak (egyszakaszos) beépítés, rögzítő szerkezettel, komplett - 29 db

11. Meglévő épület átalakítási munkái

- Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötéssel - 67 db

- Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós festés alapozása és két rétegben falon - 4374 m2

- Oromfal magasítás hő- és hangszigetelése, egyhéjú, fordított rétegrendű tető hőszigetelése - 28,5 m2

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli köznevelési sportlétesítmények kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli mélyalapozási munkák elvégzésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többletidőtartama (min. 0 naptári hónap, maximum 36 naptári hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő vállalja EURO III vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, személyi állományt vagy építőipari alapanyagot szállító gépjárművek alkalmazását a munkaterületen (Igen/Nem) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 1.-9. tételekben részletezett egyes épületvillamossági munkákra, régészeti bemutatóablakra, lakatos és üvegszerkezetekre (Opciós Tételek I.), illetve a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 10.-70. tételekben meghatározott asztalos szerkezetre, kerti bútorokra és eszközökre, sporttechnológiára, sporteszközökre és kondícionálótermi eszközökre (Opciós Tételek II.) opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, ha Ajánlatkérő a fent nevezett kivitelezési munkákra vonatkozóan a projekt fedezetéül szolgáló támogatás terhére anyagi fedezettel nem rendelkezne. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő az Opciós Tételek I. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult, valamint az Opciós Tételek II. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy az opciós tétellel érintett munkákra igényt tart-e).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege (épületbővítés kosárlabda csarnok építéssel és környezetrendezéssel) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok, műszaki és gazdasági egységet képeznek és komplex megvalósítást igényelnek. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemek, a munkavégzés időbeli feltételei alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszíneken ellehetetlenítené a kivitelezést és az épületegyüttesben működő intézmények működését, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. Ajánlatkérőnek ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-352563
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 568 256 157.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Épületgépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; épületgépészeti munkák részfeladatai; épületvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; épületvillamossági munkák részfeladatai; kertészmérnöki munkák elvégzése; környezetrendezési feladatok ellátása; kertészeti munkák részfeladatai; cölöpalapozási munkák részfeladatai; szerkezetépítési munkák részfeladatai; építőmesteri munkák részfeladatai; szakipari munkák részfeladatai; belsőépítészeti munkák részfeladatai; felvonó kivitelezési munkák részfeladatai; sporttechnológiai munkák részfeladatai; konyhatechnológiai munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

- Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.; 25098367-2-43)

2.) A közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlattevő neve, címe és adószáma:

- CONFECTOR Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Pomázi út 11.; 10491496-2-41) és SAMPO CONSULT Építőipari,Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (2071 Páty, Körtés utca 3.; 12015252-2-13)

3.) Fentieket meghaladóan a közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők neve, címe és adószáma:

- BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1. em.; 11732167-2-41)

- Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1112 Budapest, Rózsatő utca 10.; 14400276-2-43)

A közbeszerzési eljárás során értékelési részszempontként és szerződéses feltételként figyelembevételre kerültek környezetvédelmi szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2022