Supplies - 334384-2020

Submission deadline has been amended by:  359274-2020
16/07/2020    S136

Poland-Łódź: Disposable gloves

2020/S 136-334384

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Postal address: ul. Wólczańska 191/195
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-531
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
E-mail: zampub@pirogow.pl
Telephone: +48 426371322
Fax: +48 426371322

Internet address(es):

Main address: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Reference number: ZP/28/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.2. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Pakiet nr opis przedmiotu zamówienia;

1 rękawice lateksowe, rękawice z winylu, niesterylne;

2 rękawice nitrylowe, niesterylne;

3 rękawice foliowe, niesterylne;

4 rękawice nitrylowe, niesterylne;

5 rękawice do przygotowywania i podawania cytostatyków;

6 rękawice chirurgiczne lateksowe do zabiegów o zwiększonym ryzyku uszkodzenia;

7 rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne;

8 rękawice chirurgiczne sterylne naturalny lateks;

9 rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, pozbawione akceleratorów;

10 rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe do zabiegów chirurgicznych ze zwiększonym ryzykiem skażenia;

11 rękawice nitrylowe, niesterylne.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 1 do 11 do SIWZ, zwane również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet ...” ZP/28/2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice lateksowe, rękawice z winylu, niesterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 1” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 438,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe, niesterylne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 2 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 2” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 114,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice foliowe, niesterylne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 3 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 3” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe, niesterylne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 4 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 4” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 778,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice do przygotowywania i podawania cytostatyków

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 5 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 5” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne lateksowe do zabiegów o zwiększonym ryzyku uszkodzenia

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 6 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 6” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 18,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 7 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 7” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 70,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne sterylne naturalny lateks

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 8 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 8” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 990,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, pozbawione akceleratorów

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 9 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 9” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe do zabiegów chirurgicznych ze zwiększonym ryzykiem skażenia

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 10 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 10” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe, niesterylne

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195/90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załącznik nr 11 do SIWZ, zwany również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 11” ZP/28/2020.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 87,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pakiet 1–11– 3 miesiące.

Realizacja umowy zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy – załącznik 13.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostępności wszystkich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitalnych WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi.

2. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i co za tym idzie zwiększoną ilością środków ostrożności wzrosło zapotrzebowanie na rękawice jednorazowego użytku potrzebne w szpitalu. Spowodowało, to, że umowy przetargowe na w/w asortyment, które obowiązują do sierpnia 2020 roku zostały wykorzystane w 100 %.

3. W kontekście czasu jaki pozostaje na przeprowadzenie nowej procedury udzielenia zamówienia publicznego i terminu, w którym powinno nastąpić zapewnienie dostaw rękawic jednorazowego użytku dochodzi do sytuacji, gdy terminy przewidziane w procedurze otwartej standardowej są niewykonalne. Ponad to w obecnej sytuacji epidemiologicznej szpital musi być przygotowany na nagłe i nieplanowane zapotrzebowanie na środki ostrożności wykorzystywane w kontakcie z pacjentami.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/07/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/07/2020
Local time: 10:00
Place:

Budynek główny szpitala, aula, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

6.3.1. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp:

6.3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3.1.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.3.1.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.3.1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.3.1.5. Wykonawca składa w/w dokumenty zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącymi tychże dokumentów (Dz.U. 2016 t.j. poz. 1126 z poźn. zm.);

6.3.2. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

6.3.2.1. oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego asortymentu do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednio dla danego produktu, tj. zgodnie z:

— ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175.) – dotyczy pakietów 1–11,

— rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,

— normami szczegółowo określonymi w załącznikach do SIWZ – dotyczy pakietów 1–11,

— oraz spełniające wymagania szczegółowo określone w załącznikach do SIWZ – dotyczy pakietów 1–11.

Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona w pakiecie 1–11 może ww. oświadczenie złożyć w jednym egzemplarzu;

6.3.2.2. materiały informacyjne (np. ulotki, kopie stron katalogowych etc.) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski, zgodnie z pkt 10.1.3 SIWZ, potwierdzające wszystkie parametry (wyszczególnione w kosztorysie ofertowym dla poszczególnych pakietów) oferowanych w złożonej ofercie produktów (np. rozmiary, numery katalogowe itp.). Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać której pozycji wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym dotyczą oraz zaznaczyć wszystkie wymagane ww. kosztorysie parametry oferowanych w złożonej ofercie produktów – dotyczy pakietów 1–11;

6.3.2.3. kserokopie certyfikatów lub inne dokumenty potwierdzające zgodność asortymentu z wymaganymi normami – dotyczy pakietów 1–11;

6.3.2.4. kserokopie/fotografie opakowań przedstawiające wymagane w załącznikach do SIWZ (Kosztorys ofertowy pakiet 1–11) oznakowanie – dotyczy pakietów 1–11.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z 29.1 2004 w dziale VI, art. 179–198 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.).

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.3. Informacje dotyczące regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań zawarte są w:

18.3.1. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 r. stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092);

18.3.2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 1992).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2020