Marché de travaux - 334424-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-Medgidia: Travaux routiers

2022/S 119-334424

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 085-228730)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL MEDGIDIA
Numéro national d'identification: 4301456
Adresse postale: Strada: DECEBAL, nr. 35
Ville: Medgidia
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 905600
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Valentina Ladaru
Courriel: achizitii@primaria-medgidia.ro
Téléphone: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-medgidia.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Reabilitare - modernizare infrastructura rutiera satele Valea Dacilor si Remus Opreanu din Municipiul Medgidia

Numéro de référence: 4301456/2022/16
II.1.2)Code CPV principal
45233140 Travaux routiers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Reabilitare - modernizare infrastructura rutiera satele Valea Dacilor si Remus Opreanu din Municipiul Medgidia

Descriere: Lucrari de reabilitare / modernizare a drumurilor pe actualele trasee ale acestora, in conformitate cu documentatia de proiectare atasata. Rețeaua de drumuri propuse pentru reabilitare / modernizare are o lungime totală de 16.563,25 m, contractul fiind impartit in 2 loturi astfel:

• LOT 1 - Reabilitare - modernizare infrastructura rutiera, sat Valea Dacilor din Municipiul Medgidia. Lungime totala strazi LOT 1 – 12.564,25 m

• LOT 2 - Reabilitare - modernizare infrastructura rutiera, sat Remus Opreanu din Municipiul Medgidia. Lungime totala strazi LOT 2 – 3.999 m.

La sfarsitul contractului de executie, toate lucrarile trebuie sa fie realizate conform documentatiei de proiectare aprobate.

Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor, până când Ofertanții pot solicita clarificări – 15 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (e-licitatie.ro).

Răspunsul Autorității contractante la solicitările de clarificari va fi transmis in a 11-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 085-228730

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 20/06/2022
Lire:
Date: 06/07/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 20/06/2022
Lire:
Date: 06/07/2022
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2
Au lieu de:
Date: 20/10/2022
Lire:
Date: 06/11/2022
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 20/06/2022
Lire:
Date: 06/07/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 20/06/2022
Lire:
Date: 06/07/2022
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1
Au lieu de:
Date: 20/10/2022
Lire:
Date: 06/11/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: