Marché de travaux - 334427-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-Lăpuș: Travaux de construction de routes

2022/S 119-334427

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 099-272972)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)
Numéro national d'identification: 3627218
Adresse postale: Strada: Str. Principală, nr. 1027
Ville: Lapus
Code NUTS: RO114 Maramureş
Code postal: 437175
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Iulia-Gratiela Mos
Courriel: primarialapus@gmail.com
Téléphone: +40 0745200315
Fax: +40 0262381566
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-lapus.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Lapus, judetul Maramures

Numéro de référence: 2748/03.05.2022
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul:,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Lapus, judetul Maramures”, conform DALI si documentatie tehnica

pusa la dispozitia ofertantilor.Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile

de clarificari: 12 zile inainte de data limitastabilita pentru depunerea ofertelor.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari

inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 099-272972

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 27/06/2022
Lire:
Date: 11/07/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 27/06/2022
Lire:
Date: 11/07/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: