Lieferungen - 334447-2020

16/07/2020    S136

Hrvatska-Čakovec: Računalna oprema

2020/S 136-334447

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Međimurska županija
Nacionalni registracijski broj: 09161580297
Poštanska adresa: Ruđera Boškovića 2
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Strniščak
E-pošta: javnanabava@medjimurska-zupanija.hr
Telefon: +385 40374249
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://medjimurska-zupanija.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnološko opremanje

Referentni broj: 12/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je računalna oprema i prateća oprema, radno okruženje za projektiranje IoT sustava, video nadzor i simulator zavarivanja unutar objekta Razvojno-edukaciji centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 554 859.70 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Računalna oprema i prateća oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
30236000 Razna računalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Razvojno-edukacijski centar za Metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana J. Jelačića 22 D, Čakovec

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1. Računalna oprema i prateća oprema:

— Radne stanice za dizajn i osnovni programi za funkcioniranje računala,

— Računala za pogon opreme i osnovni programi za funkcioniranje računala,

— Pisač velikog formata,

— Računala za konferencijsku dvoranu i osnovni programi za funkcioniranje računala,

— Stolno računalo za konferencijsku dvoranu s pisačem i osnovni programi za funkcioniranje računala,

— Uredska računala za zaposlenike i osnovni programi za funkcioniranje računala,

— Projektori za konferencijsku dvoranu, dizajn i print sobe,

— Glavni server i prateća oprema i osnovni programi za funkcioniranje računala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za svu opremu / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička podrška putem telefona / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se u okviru projekta „Razvojno - edukacijski centar za metalsku jezgru-Metalska jezgra“, KK 01.1.1.02.0023.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Radno okruženje za projektiranje IoT sustava

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38342000 Osciloskopi
38410000 Instrumenti za mjerenje
38433300 Spektralni analizator
31422000 Kompleti baterija
38121000 Anemometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Razvojno-edukacijski centar za Metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana J. Jelačića 22 D, Čakovec.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2. Radno okruženje za projektiranje IoT sustava:

— Radno okruženje za projektiranje IoT sustava,

— Ostala oprema uz računala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička podrška putem telefona / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se u okviru projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalsku jezgru-Metalska jezgra“, KK 01.1.1.02.0023.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Video nadzor

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32323500 Oprema za videonadzor
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Razvojno-edukacijski centar za Metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana J. Jelačića 22 D, Čakovec.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3. Video nadzor:

— Hibridni snimač, tvrdi disk, vanjske i unutarnje kamere, razvodne kutije za kamere, alarmni sustav

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se u okviru projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalsku jezgru-Metalska jezgra“, KK 01.1.1.02.0023.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Simulator zavarivanja

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34152000 Simulatori za obuku
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Razvojno-edukacijski centar za Metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana J. Jelačića 22 D, Čakovec.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4. Simulator zavarivanja:

— Virtualni sustavi za trening zavarivanja za tri postupka zavarivanja- REL, MIG/MAG i TIG, radni komadi za barem tri različite vrte spojeva: kutni, sučeoni i sučeoni spoj cijevi, zaslon u boji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni program za nehrđajući čelik i aluminij / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Edukacija prije isporuke opreme / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička podrška putem telefona / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Ažuriranja upravljačkog softvera / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se u okviru projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalsku jezgru-Metalska jezgra“, KK 01.1.1.02.0023.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 027-060951
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: 36 info d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 10265476583
Poštanska adresa: Kalnička 7
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@36doo.hr
Telefon: +385 40310636
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 433 874.99 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 433 130.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Južni prolaz
Nacionalni registracijski broj: 23088119851
Poštanska adresa: Majstorska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: juzniprolaz@juzniprolaz.hr
Telefon: +385 12456180
Telefaks: +385 12456179
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 270 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 121 729.70 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/07/2020