Lieferungen - 334457-2020

16/07/2020    S136

Česko-Hradec Králové: Počítače

2020/S 136-334457

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Hradec Králové
Národní identifikační číslo: 62690094
Poštovní adresa: Rokitanského 62
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Tel.: +420 493331566

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.uhk.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.uhk.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DNS na dodávky IT vybavení pro UHK

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému „DNS na dodávky IT vybavení pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek za Q2/2020 uvedených v oddíle V.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 10 686 950.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30200000 Počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hradec Králové

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického nákupního systému „DNS na dodávky IT vybavení pro UHK" za období Q2/2020.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556; CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427; CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013280 a další projekty uvedené v bodě II.2.14).

II.2.14)Další informace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154; CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014679; CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013351.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 241-591041
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 1
Název:

DNS na dodávky IT -02-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
16/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 660 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 657 540.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 3
Název:

DNS na dodávky IT -04-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 32 500.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 31 580.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 4
Název:

DNS na dodávky IT -05-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 446 711.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 440 120.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 5
Název:

DNS na dodávky IT -06-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 7 040 371.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 886 360.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 6
Název:

DNS na dodávky IT -08-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
11/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 86 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 74 180.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2
Název:

DNS na dodávky IT -03-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
11/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AG COM, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47452081
Poštovní adresa: Nám. Míru 22
Obec: Smiřice
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 503 03
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 658 430.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 154 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 7
Název:

DNS na dodávky IT -07-2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
11/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 450 725.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 443 170.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/07/2020