Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 334476-2021

02/07/2021    S126

Česko-Praha: Podpora programového vybavení

2021/S 126-334476

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 105-276680)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
Země: Česko
E-mail: Monika.Kostakova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 296854947
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění podpory IS AVISme v letech 2021 - 2025

II.1.2)Hlavní kód CPV
72261000 Podpora programového vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat po dobu 48 měsíců zadavateli technickou podporu systému IS AVISME v prostředí zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/06/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 105-276680

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/07/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/07/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: