Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 334604-2021

02/07/2021    S126

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2021/S 126-334604

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aszódi Viktória
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18966423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KSH – Népszámlálás 2021.

Hivatkozási szám: EKR000465142020
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KSH – Népszámlálás 2021.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs feladatok ellátása a Központi Statisztikai Hivatal részére a 2021. évi népszámlálás kapcsán”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 175 590 000 HUF + áfa, azaz Százhetvenötmillió-ötszázkilencvenezer forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, 52 677 000 HUF + áfa, azaz Ötvenkétmillió-hatszázhetvenhétezer forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 06/05/2020
Befejezés: 31/07/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 141-347237

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

KSH – Népszámlálás 2021.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71824097
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52788695
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 175 590 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021.4.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-nak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/06/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs feladatok ellátása a Központi Statisztikai Hivatal részére a 2021. évi népszámlálás kapcsán”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 175 590 000 HUF + áfa, azaz Százhetvenötmillió-ötszázkilencvenezer forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, 52 677 000 HUF + áfa, azaz Ötvenkétmillió-hatszázhetvenhétezer forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 06/05/2020
Befejezés: 15/11/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 175 590 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályát és teljesítési határidejét módosítják a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2022. november 15. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2022. november 15. napjáig) köteles teljesíteni.

Felek a Műszaki leírást illetően a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében az alábbiakat rögzítik:

A Vállalkozási Keretszerződés Műszaki leírás I/3. pont (Háttérinformáció) alatt a Népszámlálás kapcsán tervezett kommunikáció időzítésén belül, valamint a II/2. pontja alatt (Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés) meghatározott feladatok vonatkozásában nem kerül sor az „Ez is adat” kampányra. Helyette a teljesítési időszak alatt a KSH szakmai feladataival összefüggő, de a Népszámlálás kommunikációs és egyéb céljait támogató, PR vezérelt imázserősítő és bizalomnövelő előkommunikációs aktivitásokra kerül sor. A népszámlálás elhalasztása miatt új kommunikációs stratégia kialakítására van szükség, ez indokolja az előkommunikációs kampány módosítását.

Felek rögzítik, hogy az "Ez is adat" kampány helyett az előkommunikációs aktivitások megvalósítása nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét, a tervezett feladatok az ártáblázat költségsoraiból lehívhatók és megvalósíthatók. Felek előbbieken túl megállapítják, hogy az "Ez is adat" kampány költségeihez az előkommunikációs aktivitások tervezetten felmerülő költségtípusai az ártáblázatban foglaltakat alapul véve megfelelően igazodnak. Azon feladatok vonatkozásában, ahol a módosításból eredő eltérő jellegű feladatellátásból adódóan adott esetben a tervezettől más költségek lehívása válik szükségessé, ezen feladatok esetében az ártáblázat költségsorai lehetővé teszik a feladatok megvalósítását.

A Vállalkozási Keretszerződés Műszaki leírás I/3. pont (Háttérinformáció) alatt a Népszámlálás kapcsán tervezett kommunikáció időzítését a népszámlálás elhalasztása miatt a Felek az alábbiak szerint módosítják.

„A népszámlálás kapcsán tervezett kommunikáció időzítése:

— Előkommunikáció: tervezetten 2020. május közepétől a népszámlálás kezdetéig, 2022. szeptember 30-ig,

— Kampánykommunikáció: 2022. szeptember 26. – november 20,

— Fenntartó kommunikáció: 2022. november 28-ig (Pótösszeírás végéig)

— Utókommunikáció: 2023. április 30. (előzetes adatok közlése), november 28 részletes eredmények közzététele”

Felek a teljesítésigazolás kiadására, a Szerződés alapján Egyedi Megrendelő megtételére jogosult személy, valamint a kapcsolattartásra jogosult személyt módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A 2021. február 6. napján hatályba lépett a 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet, amely elhalasztotta a 2021. évi népszámlálást 2022. október 1. – november 20. közötti időszakra. Ezt követően hatályba lépett a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet, amely a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezéseket szabályozza. Ezen Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése rögzíti, hogy a KSH feladata megvizsgálni, hogy melyek azok a szerződések, amelyek teljesítése a szerződésben meghatározott időpontban vagy időszakban a 2021. évi népszámlálás elhalasztására, mint a felek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülményre tekintettel lehetetlenné válik. Amennyiben valamely szerződés teljesítése a vizsgálat alapján – a szerződés módosítása nélkül – lehetetlenné válna, a KSH e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a lehetetlenülés elhárítása érdekében a szerződés módosítására ajánlatot tesz.

A KSH a fenti kormányrendeletnek megfelelően megvizsgálta a Felek között fennálló Vállalkozási Keretszerződést és megállapította, hogy annak teljesítése a halasztás okán lehetetlenné válna.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 175 590 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 175 590 000.00 HUF