Lieferungen - 334612-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-București: Putzmittel

2022/S 119-334612

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Nationale Identifikationsnummer: 9524980
Postanschrift: Strada: Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ec. Florentina Cristina Drugan - Birou Achiziții Publice și Contractare
E-Mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3080
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mateibals.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148469
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiale curățenie 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 9524980/2022/AP-1-60
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39831240 Putzmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În cadrul procedurii vor fi achiziționate materiale curățenie necesare asigurării condițiilor de igienă pacienților internați în spital.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 165 400.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mop tip Twixter

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39831240 Putzmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 35 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rezervă mop Twixter

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39831240 Putzmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 252 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cărucior complet tip Twixter (cărucior + sac + găleată roșie și albastră)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39831240 Putzmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 72 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Recipient din plastic pentru deșeuri infecțioase

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39831240 Putzmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 806 400.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) - actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Manager – APOSTOLESCU CĂTĂLIN GABRIEL;

Director Medical – MARINESCU ADRIAN GABRIEL;

Director Financiar-Contabil interimar – DAFINA LIVIU-CONSTANTIN;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – ILIE SIMONA CORINA GABRIELA;

Economist Birou Achiziții Publice și Contractare – DRUGAN FLORENTINA CRISTINA - Președinte cu rol de organiz. și reprez. comisie evaluare;

Economist Serviciu Financiar – TOTOLAN GINA GEORGETA - Membru comisie de evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – CONSTANTINESCU MARIUS - Membru comisie evaluare;

Director îngrijiri – LUNGU IONUȚ - Membru comisie evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – ȘTEFU DANIELA - Membru de rezervă comisie evaluare;

As. med. S.P.I.A.A.M. – DUMITRESCU AURELIA - Membru de rezervă comisie evaluare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declarație de angajament față de procedura de achiziție (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic

Cerința 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - valabile în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateOperatorul economic ce depune ofertă trebuie să depună eșantioane, descrieri sau fotografii în conformitate cu art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;;b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.Aceste documente sunt:- eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante (în conformitate cu prevederile art. 179 lit. l din L98/2016).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (în conformitate cu prevederile H395/2016 art. 138, alin. 1, 2 și 3) PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE:

a) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP.

b) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 2, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 1.

c) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 3, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 2.

d) Clasamentul se va stabili în funcție de prețurile finale ofertate.

e) Netransmiterea unui preț îmbunătățit (menținerea prețului) va fi considerată ca "solicitare la care nu s-a răspuns", iar oferta va fi considerata ca inacceptabilă în conformitate cu art. 134 alin. 5 din H395/2016;

2. Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment Juridic INBIMB
Postanschrift: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
E-Mail: craluca@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse: www.mateibals.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022