Lieferungen - 334638-2020

16/07/2020    S136

Polen-Wałcz: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2020/S 136-334638

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postanschrift: ul. Ciasna 7
Ort: Wałcz
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 78-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kordek
E-Mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telefon: +48 261472624

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa sektora Finansów Publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: 27/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z zestawieniem zawartym w rozdziale III SIWZ ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli pkt 1 niniejszego rozdziału kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 334 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu elektrycznego do ugniatania smarów zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
38425200 Viskosimeter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania lepkości kinematycznej metodą kapilarną zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu (bomba ciśnieniowa) do oznaczania odporności benzyn na utlenianie – metoda okresu indukcyjnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli pkt 1 niniejszego rozdziału kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ilości ujęte w opcji w tabeli w rozdziale III SIWZ ust. 1, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem) w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli pkt 1 niniejszego rozdziału kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu metodą Clevelanda zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania liczby kwasowej metodą miareczkowania potencjometrycznego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania odporności na utlenianie paliwa do turbinowych silników lotniczych JFTOT zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli pkt 1 niniejszego rozdziału kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ilości ujęte w opcji w tabeli w rozdziale III SIWZ ust. 1, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem) w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli pkt 1 niniejszego rozdziału kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa penetrometru do oznaczania penetracji w smarach plastycznych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą mikro zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Rejonowe Laboratorium wskazane w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania gęstości, metoda oscylacyjna z U-rurką z podajnikiem pojedynczych próbek dla różnych rodzajów strzykawek zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w „Formularzy ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ parametry zaoferowanego przez siebie produktu. Wskazanie żądanych przez Zamawiającego parametrów jest niezbędne dla zidentyfikowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod względem ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Jednostka wojskowa wskazana w rozdziale VII SIWZ ust. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cieplarki laboratoryjnej, suszarki laboratoryjnej i szafy termostatycznej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach jakościowych” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt laboratoryjny wraz ze wszystkimi zespołami, podzespołami i elementami musi być produktem fabrycznie nowym i pochodzić z produkcji z roku 2020.Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać znak lub certyfikat bezpieczeństwa CE – oznakowanie CE winno być umieszczone na sprzęcie, jeżeli nie jest to możliwe, certyfikat musi zostać umieszczony na: opakowaniu, instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie nr 3 wskazał model oraz nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w tabeli w kolumnie nr 3, bądź pominie którąś z żądanych przez Zamawiającego informację (tj. model lub nazwę producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-183727
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inkom Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dzielna 21/11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 54 218.75 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inkom Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dzielna 21/11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 248 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 222 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Anton Paar Poland Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hołubcowa 123
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-854
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 86 916.66 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 62 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inkom Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dzielna 21/11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 78 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 92 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Metrohm Polska” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Centralna 27, Opacz Kolonia
Ort: Michałowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-816
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 58 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 59 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inkom Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dzielna 21/11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 644 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 692 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inkom Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Dzielna 21/11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-029
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 64 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Anton Paar Poland Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hołubcowa 123
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-854
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 90 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 96 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Idalia Ireneusz Wolak Sp. j.
Postanschrift: ul. Marii Fołtyn 10
Ort: Radom
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 26-615
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 690.83 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

(https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog)

Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty w wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformy zakupowej, awaria Internetu, problemy techniczne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020