Fournitures - 334638-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-Târgoviște: Équipements médicaux

2022/S 119-334638

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Numéro national d'identification: 4279944
Adresse postale: Strada: Revoluţiei, nr. 1
Ville: Targoviste
Code NUTS: RO313 Dâmboviţa
Code postal: 130011
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Magdalena Mihaescu
Courriel: achizitii@pmtgv.ro
Téléphone: +40 0245611222
Fax: +40 0245217951
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pmtgv.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148472
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

,,CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)” – furnizare de bunuri aferente obiectivului - LOT IV -INVENTAR - PMT-2022-P-011, Cod unic de identificare: 4279944-2020-2.2

Numéro de référence: 4279944-2020-2.2
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Municipiul Targoviste deruleaza un proiect in parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155 - „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)” amplasat in Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita.

Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 3639/18.12.2018, cu titlul proiectului ”CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, incheiat de Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 ”Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de de participare la nivelul eductiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. ”

Obiectul contractului il constituie achizitia de furnizare de bunuri aferente contractului de finantare mai sus mentionat.

Contractul va fi finantat conform:

-Acord de parteneriat nr. 3022/13.08.2018, incheiat intre Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare si Municipiul Targoviste;

-Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructuriilor de educatie si formare prin contract nr. 3639/18.12.2018 in care se regaseste obiectivul mai sus mentionat la pozitia 32.

-Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019, HCL 231/06.06.2022.

Bunurile ce fac obiectul achizitiei sunt:

X.1. BUCATARIE -Set vase preparari set 1; Set cutite set 1; Oale set 1;Cratiti set 1;Tigai buc 4; Ibrice buc 2; Blaturi preparari/tocatoare buc 5;Roboti bucatarie buc 2; Gril fonta buc 2; Set ustensile lemn set 1; Dispozitiv preparare piureu buc 1; Razatoare buc 2; Set tavi copt set 1; Blender electric buc 1; Masina de tocat carne buc 1;

X.2. LOC LUAT MASA - Set vesela (20 persoane) set 2; Set cani (20 persoane) set 2; Set pahare (20 persoane) set 2; Set tacamuri (20 persoane) set 2; Cos paine buc 5;

X.3.CABINET MEDICAL – Tensiometru buc 1; Stetoscop buc 1; Casoleta inox buc 2; Pensa prins limba buc 1; Apasatoare limba sterile cutie 1; Cantar si taliometru buc 1; Foarfeca curba buc 1; Pensa rotunda buc 1; Pensa koher buc 2; Balon resuscitare copii buc 1; Termometru buc 1; Seringi unica folosinta 50 buc set 1; Bisturiu buc 1; Atele (12 buc) set 1; Garou buc 1; Lighean buc 1; Masuta instrumentar buc 1; Medicamente de prima urgenta:Rivanol 1% buc 1; Albastru de metil buc 1; Pansamente buc 10; Alcool iodat buc 1; Dezinfectanti buc 1; Cutie

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

NUMAR DE REFERINTA 4279944-2020-2.2

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 42 954.77 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO313 Dâmboviţa
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita

II.2.4)Description des prestations:

Municipiul Targoviste deruleaza un proiect in parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155 - „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)” amplasat in Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita.

Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 3639/18.12.2018, cu titlul proiectului ”CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, incheiat de Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 ”Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de de participare la nivelul eductiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. ”

Obiectul contractului il constituie achizitia de furnizare de bunuri aferente contractului de finantare mai sus mentionat.

Contractul va fi finantat conform:

-Acord de parteneriat nr. 3022/13.08.2018, incheiat intre Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare si Municipiul Targoviste;

-Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructuriilor de educatie si formare prin contract nr. 3639/18.12.2018 in care se regaseste obiectivul mai sus mentionat la pozitia 32.

-Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019, HCL 231/06.06.2022.

Bunurile ce fac obiectrul achizitiei sunt:

X.1. BUCATARIE -Set vase preparari set 1; Set cutite set 1; Oale set 1;Cratiti set 1;Tigai buc 4; Ibrice buc 2; Blaturi preparari/tocatoare buc 5;Roboti bucatarie buc 2; Gril fonta buc 2; Set ustensile lemn set 1; Dispozitiv preparare piureu buc 1; Razatoare buc 2; Set tavi copt set 1; Blender electric buc 1; Masina de tocat carne buc 1;

X.2. LOC LUAT MASA - Set vesela (20 persoane) set 2; Set cani (20 persoane) set 2; Set pahare (20 persoane) set 2; Set tacamuri (20 persoane) set 2; Cos paine buc 5;

X.3. CABINET MEDICAL – Tensiometru buc 1; Stetoscop buc 1; Casoleta inox buc 2; Pensa prins limba buc 1; Apasatoare limba sterile cutie 1; Cantar si taliometru buc 1; Foarfeca curba buc 1; Pensa rotunda buc 1; Pensa koher buc 2; Balon resuscitare copii buc 1; Termometru buc 1; Seringi unica folosinta 50 buc set 1; Bisturiu buc 1; Atele (12 buc) set 1; Garou buc 1; Lighean buc 1; Masuta instrumentar buc 1; Medicamente de prima urgenta:Rivanol 1% buc 1; Albastru de metil buc 1; Pansamente buc 10; Alcool iodat buc 1; Dezinfectanti buc 1; Cutie inox buc 3; Manusi latex (set 100) set 1; Leucoplast (set 12buc/cutie) set 2; Halat buc 1; Prosop buc 1; Frigider buc 1.

Valoarea estimata : 42.954,77 lei fara TVA

NUMAR DE REFERINTA 4279944-2020-2.2

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155 - „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)”

II.2.14)Informations complémentaires

Obiectivul de investitii este finantat in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 ”Imbunatatireainfrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1

Contract de finantare nr. 3639/18.12.2018, cod SMIS 125155

Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Dovedire

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

In cazul unei asocieri, se va prezenta la momentul depunerii ofertelor Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii (doar în cazul unei Asocieri) – Formular nr.4 si Formular nr.5 – Declaratie privind legalizarea asocierii.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

-certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);

-certificat de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea publica locala in circumscriptia careia are sediul social, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Primar Stan Daniel Cristian, viceprimar Radulescu Catalin, viceprimar Ilie Monica Cezarina, secretar municipiu jr. Chiru Catalin Cristea, sef Serviciu Achizitii Publice ing. Magdalena Mihaescu, Director Executiv Directia Managementul Proiectelor jr. Ciprian Stanescu, Sef Serviciu Directia Managementul Proiectelor ec. Elena-Violeta Ilie, Sef Birou Directia Managementul Proiectelor jr. Alice Maria Stana, Director Executiv Directia Economica ec. Silviana-Ecaterina Marin, Director Executiv Adjunct ec. Rodica Dogaru, Sef Birou Contencios juridic jr. Epurescu Elena, Birou juridic: jr. Mocanu Adrian, jr. Mudava Elena, Serviciu Achizitii Publice: ing. Murineanu Elena, jr. Breaza Adrian, ec. Dima Emanuela, ing. Balasa Maria, ec. Manica Ana Claudia, ec. Niculae Georgiana-Denisa, ing. Panasiu Marius, jr. Iorga Maria-Mihaela.

Consilieri locali: Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, Bozieru Cosmin-Petruț, Bugyi Alexandru, Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Cozma Constantin, Cucui Ion, Economu Dorin-Adrian, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Virgiliu, Istrate Gabriela, Mărgărit Dan-Iulian, Răducanu Tudorică, Ștefan Loredana-Mariana, Tică Dan Alexandru, Tudora Andrei-Eduard.

Dovedire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta la momentul depunerii ofertelor, Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 2, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Proportia de subcontractareDeclaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art.167, art.164 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze, daca este cazul si separat Completare DUAE de subcontractant.Se va prezenta impreuna cu DUAE: Formularul nr. 3 - Acord de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractanti cunoscuti la momentul depunerii ofertei – daca este cazul; Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- Declaratia subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art.218 alineat (1) din Legea 98/2016 (daca opteaza sau nu pentru posibilitatea mentionata in articol) si documente doveditoare.- Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/07/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 29/01/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/07/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alineat (1) litera a) din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste
Adresse postale: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita
Ville: Targoviste (Dambovita)
Code postal: 130011
Pays: Roumanie
Courriel: primar@pmtgv.ro
Téléphone: +40 245611222
Fax: +40 245217951
Adresse internet: http://www.pmtgv.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022