Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 334648-2020

16/07/2020    S136

Sverige-Örebro: Däck till lätta och tunga fordon

2020/S 136-334648

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Jesper Karlsson
E-post: jesper.a.karlsson@orebro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebro.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och Däckservice, större fordon

Referensnummer: Ks 453/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon till Örebro kommun, för successiva avrop.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 400 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon till Örebro kommun, för successiva avrop.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Inbjudan till anbudsgivning avseende ramavtal på Fordonsdäck och Däckservice, större fordon

Örebro kommun inbjuder leverantörer att lämna anbud gällande ramavtal på Fordonsdäck och däckservice, till större fordon, för leverans till Örebro kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon för successiva avrop. Den upphandlande myndigheten har ramavtal gällande leverans av däck till personbilar och mindre lastbilar, till egen verkstad.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Uppskattat värde för upphandlingen är 1,1 MSEK/år (exklusive moms). Detta är baserat på tidigare års köp och ingen volym garanteras. Takvolymen för ramavtalet är 3 MSEK/år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 073-173991
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Däckia AB
Nationellt registreringsnummer: 556527-6952
Postadress: Box 1018
Ort: Kista
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 164 21
Land: Sverige
E-post: marie.akerlund@dackia.se
Internetadress: http://www.dackia.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 400 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2020