Lieferungen - 334662-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Blutbeutel

2020/S 136-334662

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Vérellátó Szolgálat
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_17001700
Postanschrift: Karolina út 19–21.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1113
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bayerné Dr. Matusovits Andrea
E-Mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telefon: +36 13724212
Fax: +36 13724453
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ovsz.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vérzsákok beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000515322020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141613 Blutbeutel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Egyszerhasználatos, steril 3 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi műanyag zsákrendszerek beszerzése, a zsákrendszerek leszállítása a teljesítési helyekre, azok lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyekre történő berakodása.

Zsákrendszer alatt ajánlatkérő azon vérzsák-rendszereket érti, amelyek egy CPD oldattal ellátott teljes vér levételére alkalmas zsákból, amelyhez vérvételi szerelék csatlakozik, egy plazma tárolására alkalmas zsákból, valamint egy additív oldattal ellátott vörösvérsejt tárolására alkalmas zsákból állnak, amelyeket csőszakaszok kötnek össze. Ajánlatkérő az olyan terméket, amelynél ezen zsákok nem alkotnak rendszert, nem fogadja el.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141613 Blutbeutel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
NUTS-Code: HU211 Fejér
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-Code: HU213 Veszprém
NUTS-Code: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-Code: HU222 Vas
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-Code: HU332 Békés
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Budaörs, Budapest, Győr, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Debrecen

AK Központi Raktára és 7 db területi és 4 db regionális vérellátója

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Egyszer használatos, steril 3 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi műanyag zsákrendszerek beszerzése, a zsákrendszerek leszállítása a teljesítési helyekre, azok lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyekre történő berakodása.

Zsákrendszer alatt ajánlatkérő azon vérzsák-rendszereket érti, amelyek egy CPD oldattal ellátott teljes vér levételére alkalmas zsákból, amelyhez vérvételi szerelék csatlakozik, egy plazma tárolására alkalmas zsákból, valamint egy additív oldattal ellátott vörösvérsejt tárolására alkalmas zsákból állnak, amelyeket csőszakaszok kötnek össze. Ajánlatkérő az olyan terméket, amelynél ezen zsákok nem alkotnak rendszert, nem fogadja el.

Beszerzendő mennyiség (alapmennyiség) a teljes szerződéses időtartamra vonatkozóan:

Összesen 200 000 darab egyszer használatos, steril 3 részes „top and bottom” típusú zárt vérvételi műanyag zsákrendszer beszerzése.

A teljes mennyiséget fele-fele arányban két különböző típusú termékből, azaz két különböző gyártó által gyártott, kétféle megnevezéssel és kétféle kódszámmal rendelkező termékből kell megajánlani, tehát az egyes termékekből azonos mennyiséget (egyenként 100 000 db) köteles ajánlattevő megajánlani.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki maximum a teljes mennyisége 50 %-ának szállítása tekintetében.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékekkel egyező termékre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott termékektől különböző termék.

A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult akár egy soron, akár több soron beszerzendő termékek tetszőleges arányában érvényesíteni.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a teljes alapmennyiség lehívása után, a szerződés szállítással érintett időbeli hatálya (szerződés hatályba lépését követő 6 hónap) alatt, annak időbeli lejártát megelőzően.

A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységárakon) kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben él vételi jogával, ha a vételi jog gyakorlásának időtartama alatt a beszerzés tárgya szerinti termékek tekintetében érvényes és hatályos adásvételi szerződéssel nem rendelkezik, tehát ha más módon – szabályosan – nem tudja beszerzési igényét kielégíteni. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

AK az ár szempont tekintetében a nettó ajánlati összárat értékeli a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (lásd II.2.5) pont)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 117-283396
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

3 részes zárt vérvételi műanyag zsákrendszerek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tárgyi eljárás kapcsán a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt műszaki információkat ajánlatkérő olyan mértékben kívánja módosítani, amely a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt előírásokba ütközik.

Erre tekintettel ajánlatkérő az ajánlati felhívás visszavonásáról döntött.

Az eljárás tárgyát képező árubeszerzést ajánlatkérő új eljárásban kívánja megvalósítani.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020