Lieferungen - 334682-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Debrecen: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2020/S 136-334682

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_55562313
Postanschrift: Egyetem tér 1.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4032
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Varga Ágnes
E-Mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270073067
Fax: +36 52258670

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.unideb.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kancellaria.unideb.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEK-882 1 db keménységmérő eszköz beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000090302020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Debreceni Egyetem a GINOP-2.3.2-15-2016-00011 azonosítószámú, „szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében 1 db keménységmérő eszköz beszerzésére vállalkoztunk.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 322 210.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Keménységmérő eszköz beszerzése

— Terhelő erők (kgf): minimum 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30,

— A lenyomat mérése mérőmikroszkóppal, a pozícionálás manuálisan mozgatható X-Y tárgyasztallal,

— A mért adatok kiolvasása egy műszerbe beépített, nem önálló egységet képező, színes LCD kijelző segítségével, mérete: min. 140 mm max. 150 mm

— A kijelző legyen érintőképernyős, amely a menüben való lépkedést közvetlenül lehetővé teszi, így külső billentyűzet csatolása nem szükséges

— A műszer tömege: maximum 60 kg.

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.

A nyertes ajánlattevő feladata a használati oktatás, mely 1 napos – maximum 6 órás – tréning keretében, legfeljebb 4 fő részvételével köteles megtartani.

A megvásárolni kívánt termék mennyisége: 1 darab

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: A behatoló test megközelítési sebesség (legkedvezőbb 60 μm/sec legkedvezőtlenebb 150 μm/sec) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

GINOP-2.3.2-15-2016-00011 Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Csak a teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható psz: 0–10 p. Az értékelési szp. esetében egész szám ajánlható meg. Módsz.: 1. ért. szempont: két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás. Ár: ford. arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp. rd.-t a Közbesz. Hat. 2019.11.26. közzétett útm. tart. AK Kbt. 76. § (13) bek. szakmai ajánlatnak min. termékleír.

tekinti a megajánl. alátám.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 067-158976
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: I/1492/2020
Bezeichnung des Auftrags:

1 db keménységmérő eszköz beszerzése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Multilab Kalibráló és Kereskedelmi Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_17688255
Postanschrift: Zalavár utca 4.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1163
Land: Ungarn
E-Mail: multilab@multilab.hu
Telefon: +36 309406252

Internet-Adresse: http://www.multilab.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 322 210.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Eljárás során nem lett figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempont.

Ajánlattevők:

— Multilab Kalibráló és Kereskedelmi Kft. (1163 Budapest, Zalavár utca 4., 13673730-2-42)

— Absolute Méréstechnika Kft. (1173 Budapest, 513. utca 35., 14340031-2-42)

Nyertes Ajánlattevő:

Multilab Kalibráló és Kereskedelmi Kft. (1163 Budapest, Zalavár utca 4., 13673730-2-42)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint

VI.3. folytatása:

17. A felhívás IV.2.6) meghat. 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.

18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

19. AK nem kívánja előírni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának alkalmazását.

20. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a termék szállításának teljesítési határideje 4 hónap, de legkésőbb a projekt zárásáig 2020. szeptember 30-ig a terméket le kell szállítani, a teljesítés helyén át kell adni.

20. FAKSZ: Varga Ágnes, 01176

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020