Lieferungen - 334684-2020

16/07/2020    S136

România-Bucureşti: Televizoare color

2020/S 136-334684

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Macarie
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.mai.gov.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare terminale TV pentru structurile DALI

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1126700
II.1.2)Cod CPV principal
32324100 Televizoare color
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare terminale TV pentru structurile DALI.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 7 233.30 RON / Cea mai ridicată ofertă: 538 176.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 123-126 cm

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1.

Cantitate maxima – 75.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 50 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 79 832,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 108-110 cm

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1 cpl.

Cantitate maxima – 150 cpl.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 100 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 126 050,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 80-82 cm

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1 cpl.

Cantitate maxima – 350 cpl.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 200 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 201 680,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 164-168 cm

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1.

Cantitate maxima – 20.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 20 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 58 823,60 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 146-150 cm

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1.

Cantitate maxima – 30.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 20 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 48 739,40 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Televizor LED 138-140 cm

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32324100 Televizoare color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul Directiei Asigurare Logistică Integrată din Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima – 1.

Cantitate maxima – 50.

Cantitatea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent – 40 cpl.; valoarea estimată aferentă cantității maxime a celui mai mare contract subsecvent – 77 310,80 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 047-110367
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575542
Lot nr.: 2
Titlu:

Televizor LED 108-110 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Electro Plus S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 16408244
Adresă: Str. Lungă nr. 28
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550107
Țară: România
E-mail: electroplus1@yahoo.com
Telefon: +40 269223321
Fax: +40 269223321
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 541 015.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 342.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 311 700.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575537
Lot nr.: 4
Titlu:

Televizor LED 138-140 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RedTech Electronic Brands
Număr naţional de înregistrare: 42172729
Adresă: Str. Târgu Neamț nr. 6, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062052
Țară: România
E-mail: redtech.office@yahoo.com
Telefon: +40 740504273
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 289 495.60 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 765.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 183 950.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575539
Lot nr.: 6
Titlu:

Televizor LED 164-168 cm

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Union Co
Număr naţional de înregistrare: RO 16591086
Adresă: Str. Miron Costin nr. 12A
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400552
Țară: România
E-mail: office@unionco.ro
Telefon: +40 264592246
Fax: +40 264592246

Adresă internet: www.unionco.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 58 823.60 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 126.30 RON / Cea mai ridicată ofertă: 42 526.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/07/2020