Lieferungen - 334706-2020

16/07/2020    S136

Suomi-Helsinki: Lääketieteelliset apuvälineet

2020/S 136-334706

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Vanessa Räsänen
Sähköpostiosoite: vanessa.rasanen@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Prosessoriohjattujen proteesien (VariPlus speed + beBionic) testijakso, mekaanisen koukun kokeilu sekä mahdollinen proteesin hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33196000 Lääketieteelliset apuvälineet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on yksilöllisen tarvehankinnan puitteissa tehdyn apuvälinearvion perusteella suoritettava hankinta. Kuntoutujalle testataan yhtä (1) tämän tarjouspyynnön proteesimallia verraten sitä mekaaniseen koukkuun, jonka jälkeen vasta testijakson perusteella pysytään arvioimaan, hyötyykö kuntoutuja proteesimallista niin paljon, että se tullaan hankkimaan. Huomioitavaa on, että testijakson perusteella voidaan tehdä myös kielteinen päätös proteesin hankinnasta. Vastaavasti jos päädytään henkilökohtaisen proteesin hankintaan, hankintaan myös testiproteesin laina siksi ajaksi, kun hankintapäätös on tehty ja odotetaan varsinaisen proteesin valmistumista. Tämä on optio, joka ei välttämättä toteudu.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 60 326.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on prosessoriohjattu proteesi, jonka lopullisesta hankinnasta päätetään ensin suoritettavan testikokonaisuuden perusteella, jossa proteesimallia verrataan mekaaniseen koukkuun. Testiproteesin ja testiproteesijakson perusteella tehdään päätös varsinaisen prosessiohjatun proteesin hankinnasta. Samalla päätetään testiproteesin laina-ajan jatkosta siihen asti, että kuntoutujalla on henkilökohtainen proteesi käytössään. Hankinnan kohteena on yksilöllisen tarvehankinnan puitteissa tehdyn apuvälinearvion perusteella suoritettava hankinta. Kuntoutujalle testataan vähintään yhtä (1) tämän tarjouspyynnön proteesimallia, jonka jälkeen vasta testijakson perusteella pysytään arvioimaan, hyötyykö kuntoutuja proteesimallista niin paljon, että se tullaan hankkimaan.

Huomioitavaa on, että testijakson perusteella voidaan tehdä myös kielteinen päätös proteesin hankinnasta. Vastaavasti jos päädytään henkilökohtaisen proteesin hankintaan, hankintaan myös testiproteesin laina siksi ajaksi, kun hankintapäätös on tehty ja odotetaan varsinaisen proteesin valmistumista. Lisäksi jos päädytään henkilökohtaisen proteesin hankintaan, tullaan proteesille hankkimaan myös prosteesiin kohdistuvat varaosa- ja ylläpitokulut. Nämä ovat optioita, joka eivät välttämättä toteudu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Hankinta kilpailutetaan yksittäiselle kuntoutujalle, joka kilpailutuksen ajan joutuu käyttämään perustason proteesia, joka perusteetta huonontaa hänen toimintamahdollisuuksiansa, joten kiireellisyyden vuoksi hankinta toteutetaan nopeutetulla menettelyllä. Hankintayksikkö on selvittänyt markkinat ja potentiaaliset tarjoajat ovat tiedossa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 080-188044
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: S2020-00564
Nimi:

Prosessoriohjattujen proteesien (VariPlus speed + beBionic) testijakso, mekaanisen koukun kokeilu sekä mahdollinen proteesin hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
07/07/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Össur Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2571789-2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 60 326.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 60 326.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/07/2020