Lieferungen - 334715-2020

16/07/2020    S136

die Slowakei-Brezno: Medizinische Geräte

2020/S 136-334715

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Nationale Identifikationsnummer: 31908969
Postanschrift: Banisko 1
Ort: Brezno
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 977 42
Land: Slowakei
E-Mail: sekretariat@nspbr.sk
Telefon: +421 486302130
Fax: +421 486114038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://nspbr.sk/web

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnícka prístrojová technika III.

Referenznummer der Bekanntmachung: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 128 800.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodávka: USG prístroj vyššej triedy celotelový 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti II. predmetu zákazky je dodávka: USG prístroj s adekvátnymi sondami 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti III. predmetu zákazky je dodávka: Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém vyššej kategórie 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti IV. predmetu zákazky je dodávka: USG prístroj 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti V. predmetu zákazky je dodávka: USG echokardiograf -prístroj high-end triedy 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti V. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
33141641 Sonden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti VI. predmetu zákazky je dodávka: Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy 1 ks.

Prístroj musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Bližšia špecifikácia Časti VI. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192100 Medizinische Betten
33192120 Krankenhausbetten
33192600 Hebevorrichtungen für den Sektor der Gesundheitsfürsorge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom Časti VII. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Expektačné elektricky polohovateľné lôžka 4 ks

2. Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher -traumatologický 1 ks

3. Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher - všeobecný 2 ks

4. Transportné lôžko 1 ks

5. Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko 6 ks

6. Zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov 1 ks

7. Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom určené pre JIS 4 ks

8. Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom - traumatologické lôžko 3 ks

9. Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko s bočnicami, antidekubitným matracom špecializované pre OAIM 4 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.Bližšia špecifikácia Časti VII. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020M099

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 027-061130
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Kúpna zmluva č. 133/VO/KZ/2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Indubia s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 28111290
Postanschrift: Milady Horákové 42/127, Hradčany
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@indubia.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 147 749.67 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 128 800.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020