Lieferungen - 334723-2022

22/06/2022    S119

România-București: Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate

2022/S 119-334723

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Număr naţional de înregistrare: 4193125
Adresă: Strada: Drumul Taberei, nr. 7B
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: ISTRATE STEFAN IRINEL
E-mail: achizitii.echipament.um02574@gmail.com
Telefon: +40 213155485-237/236
Fax: +40 213152165
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.logmil.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - U.M 02460
Număr naţional de înregistrare: 4406096
Adresă: Strada Victoriei, Nr. 46
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 550024
Țară: România
Persoană de contact: CLAUDIU MITEA
E-mail: achizitii@spitalmilitarsb.ro
Telefon: +40 0269211209/165
Fax: +40 0269210577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalmilitarsb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.spitalmilitarsb.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI
Număr naţional de înregistrare: 4540054
Adresă: Strada GENERAL BERTHELOT HENRI MATHIAS, Nr. 7-9
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 6600
Țară: România
Persoană de contact: LIDIA CRACIUN
E-mail: smuis32@yahoo.com
Telefon: +40 0232266268
Fax: +40 0232216844
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.smuis.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.smuis.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.02275 BALTATESTI
Număr naţional de înregistrare: 6247787
Adresă: Strada FLORILOR, Nr. 63
Localitate: Baltatesti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 617025
Țară: România
Persoană de contact: MARIANA MANOLACHE
E-mail: statiuneabaltatesti@mapn.ro
Telefon: +40 0233244018
Fax: +40 0233244017
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)
Număr naţional de înregistrare: 5399442
Adresă: Strada Moşoiu Traian, general, Nr. 22
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 400132
Țară: România
Persoană de contact: LUCIA POP
E-mail: smu_cluj@yahoo.com
Telefon: +40 0264598888
Fax: +40 0264598888
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.smucluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.smucluj.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNITATEA MILITARA 02590(SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR DR.STEFAN ODOBLEJA CRAIOVA)
Număr naţional de înregistrare: 5002185
Adresă: Strada Ford Henry, Nr. 150
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 200745
Țară: România
Persoană de contact: DUMITRU PREDOI
E-mail: licitatii@smucraiova.ro
Telefon: +40 0351414022
Fax: +40 0351414022
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.smucraiova.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.smucraiova.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI
Număr naţional de înregistrare: 3346980
Adresă: Strada Traian, Nr. 199
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 800150
Țară: România
Persoană de contact: TEODORA DIANA UNGHIANU
E-mail: smugl.achizitii@gmail.com
Telefon: +40 236425059
Fax: +40 236323002
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.mapn.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino
Număr naţional de înregistrare: RO15203810
Adresă: Strada Independenţei, Nr. 103
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 050096
Țară: România
Persoană de contact: RADU CIORNODOLEA
E-mail: bap@cantacuzino.ro
Telefon: +40 213069100/140
Fax: +40 213069164
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cantacuzino.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.cantacuzino.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara
Număr naţional de înregistrare: 4269134
Adresă: Strada Lazăr Gheorghe, Nr. 7
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 300080
Țară: România
Persoană de contact: RODICA-LENUTA CONDOR
E-mail: achizitii.smut@gmail.com
Telefon: +40 356175990
Fax: +40 256/201834
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.smutm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.smutm.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Strada Vulcănescu Mircea, Nr. 88, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: Anca-Andreea Imparatu
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.scumc.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA)
Număr naţional de înregistrare: 4267028
Adresă: Strada Vulcănescu Mircea, Nr. 88, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 010816
Țară: România
Persoană de contact: GABRIELA POPA
E-mail: achizitii_inmas@yahoo.com
Telefon: +40 213187249-174
Fax: +40 213187247
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.mapn.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI
Număr naţional de înregistrare: 4297584
Adresă: Strada Bolliac Cezar, Nr. 3-5
Localitate: Focsani
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 620167
Țară: România
Persoană de contact: GHEORGHE AVRAM
E-mail: smuf_achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 0237216400/ +40 0372346024
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.mapn.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148459
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare containere de securitate

Număr de referinţă: 4193125_2022_PAAPD1358718
II.1.2)Cod CPV principal
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare containere de securitate, conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul de mai sus, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in doua etape, astfel:

- in a 60-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru solicitarile de clarificari transmise pana in a 70-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

- in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru celelalte solicitari de clarificari.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 14 955 100.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 10
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Container de securitate Clasa B Tip 2

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Alba Iulia (AB), Pitești (AG), București (B), Bacău (BC), Cluj-Napoca (CJ), Constanța, Ovidiu, Tuzla (CT), Craiova (DJ), Tg. Cărbunești (GJ), Galați (GL), Iași (IS), Tg. Mureș (MS), Bălțătești (NT), Târgșoru Nou (PH), Sebeș (AB), Sibiu (SB), Timișoara (TM), Focșani (VN)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Container de securitate Clasa B Tip 2, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 19; maxima = 186;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 68.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 1.990.200,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 727.600,00 lei.

Cpl. (complet) =Container de securitate Clasa B Tip 2, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 990 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Container de securitate Clasa B Tip 4

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Cluj-Napoca (CJ), Iași (IS), Sibiu (SB),Timișoara (TM), Focșani (VN)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Container de securitate Clasa B Tip 4, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 4; maxima = 37;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 13.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 458.800,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 161.200,00 lei.

Cpl. (complet) =Container de securitate Clasa B Tip 4, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 458 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa B Tip 7 varianta 2

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Craiova (DJ), Iași (IS), Sibiu (SB)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa B Tip 7 varianta 2, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 2; maxima = 19;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 8.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 332.500,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 140.000,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa B Tip 7 varianta 2, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 332 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 1

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Tunari (IF), Târgșoru Nou (PH)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 1, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 2; maxima = 24;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 12.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 403.200,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 201.600,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 1, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 403 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 2

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Oradea (BH), Râșnov (BV), Constanța, Mangalia, Ovidiu, Tuzla (CT), Craiova (DJ), Galați (GL), Tunari (IF), Bălțătești (NT), Tg. Mureș (MS), Târgșoru Nou (PH), Sebeș (AB), Sibiu (SB), Timișoara (TM), Focșani (VN)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 2, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 9; maxima = 94;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 32.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 1.692.000,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 576.000,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 2, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 692 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa B Tip 5 varianta 2

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Buzău (BZ), Cluj-Napoca (CJ), Constanța (CT), Craiova (DJ), Iași (IS), Tg. Mureș (MS), Breaza (PH), Sebeș (AB), Sibiu (SB), Timișoara (TM), Focșani (VN)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa B Tip 5 varianta 2, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 12; maxima = 116;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 60.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 1.832.800,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 948.000,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa B Tip 5 varianta 2, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 832 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa A Tip 3

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Buzău (BZ), Constanța, Mangalia (CT), Craiova (DJ), Tunari (IF), Iași (IS), Tg. Mureș (MS), Târgșoru Nou (PH), Sebeș (AB), Sibiu (SB)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa A Tip 3, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0168.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 13; maxima = 131;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 78.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 2.096.000,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 1.248.000,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa A Tip 3, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0168.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 096 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 3

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Bacău (BC), Buzău (BZ), Constanța (CT), Tunari (IF), Iași (IS), Breaza, Târgșoru Nou (PH), Sibiu (SB),

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 3, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 20; maxima = 198;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 54.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 3.742.200,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 1.020.600,00 lei.

Cpl. (complet) =Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 3, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 742 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Container de securitate Clasa A Tip 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Iași (IS), Sibiu (SB

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Container de securitate Clasa A Tip 1, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0168.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 2; maxima = 14;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 5.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 191.800,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 68.500,00 lei.

Cpl. (complet) =Container de securitate Clasa A Tip 1, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0168.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 191 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Container de securitate Clasa B Tip 3

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44421000 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

București (B), Oradea (BH), Buzău (BZ), Râșnov (BV), Cluj-Napoca (CJ), Constanța, Ovidiu (CT), Craiova (DJ), Tunari (IF), Sebeș (AB), Sibiu (SB), Focșani (VN)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Container de securitate Clasa B Tip 3, conform specificatiei tehnice ST-02411.21-0169.v.1.

Cantitati estimative (cpl.):

- acord-cadru: minima = 19; maxima = 191;

- pentru un singur contract subsecvent: minima = 1; maxima = 52.

Valori estimative maxime (lei fara TVA):

- acord-cadru: 2.215.600,00 lei;

- cel mai mare contract subsecvent: 603.200,00 lei.

Cpl. (complet) =Container de securitate Clasa B Tip 3, echipat conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatia tehnica ST-02411.21-0169.v.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 96
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 215 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea totala estimata este calculata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația de atribuire.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare valabile la momentul prezentarii din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc) la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c) dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul operatorilor economici straini se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

Documentele se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractant si tert sustinator.

Cerinta nr. 2: Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta declaratia conform art. 60 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

Zisu Catalin-Stefanita; Cristea Ionel; Vasile Bogdan; Chirila Mihai-Alexandru; Raduslav Florin-Stanciu; Stroe Ana; Istrate Stefan-Irinel; Călinoiu Nicolae-Cristian; Ispas Ana-Maria; Mitroi Cosmin-Florinel; Luben Alin-Georgian; Tunaru Stefan; Jerlăianu Ionel; Ricu Razvan-Nicolae; Dominciuc Dumitru-Dan; Păun Nicoleta.

Note:

Neindeplinirea cerintelor de mai sus, constituie motive de excludere a ofertantilor.

Tertul/tertii sutinator(i) va/vor completa DUAE cu informatiile aferente. Angajamentul tertului sustinator se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1. Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor.

Note:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertatilor straini, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate, și după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare și se vor prezenta scanate în format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate electronic de către ofertant.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatDemonstrarea principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (perioada se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor), continand cantitati, perioade de livrare, beneciari. Daca se decaleaza termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzator (cu numărul de zile de decalare) perioada aferenta experientei similare.Prag solicitat: - pentru lotul nr. 1 – Containere de securitate Clasa A Tip 1: cantitate cumulata de cel putin 5 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 68.500,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 2 – Containere de securitate Clasa A Tip 3: cantitate cumulata de cel putin 78 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 1.248.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 3 – Containere de securitate Clasa B Tip 2: cantitate cumulata de cel putin 68 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 727.600,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 4 – Containere de securitate Clasa B Tip 3: cantitate cumulata de cel putin 52 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 603.200,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 5 – Containere de securitate Clasa B Tip 4: cantitate cumulata de cel putin 13 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 161.200,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 6 – Containere de securitate Clasa B Tip 5 varianta 2: cantitate cumulata de cel putin 60 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 948.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 7 – Containere de securitate Clasa B Tip 7 varianta 2: cantitate cumulata de cel putin 8 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 140.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 8 – Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 1: cantitate cumulata de cel putin 12 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 201.600,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 9 – Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 2: cantitate cumulata de cel putin 32 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 576.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte;- pentru lotul nr. 10 – Containere de securitate Clasa B Tip 8 varianta 3: cantitate cumulata de cel putin 54 cpl. sau valoare cumulata de cel putin 1.020.600,00 lei fara TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege produse de tipul “ seifuri dotate cu uși blindate sau armate”.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor impuse. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informaţii:- numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară; - cantitatea și denumirea produsului contractat;- ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil conform contractului;- beneciarul contractului.Documentele justicative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la analizarea evaluării ofertelor. Documentele emise sau contrasemnate de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat prin care ofertanții pot demonstra livrarea produselor sunt următoarele: - certicate de predare-primire; - recomandări; - procese verbale de recepţie; - certicate constatatoare; - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pentru a demonstra ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil (în cazul în care contractul a fost îndeplinit în comun cu alții).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Conform notificarii ANAP din 08.04.2019 (http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/), Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) a fost integrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Astfel, DUAE a fost configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire si va fi completat de catre operatorii economici participanti la procedura in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

2. Ofertantii vor depune in SEAP si urmatoarele documente, semnate cu semnatura electronica extinsa:

- imputernicirea (conform formularului F.13), insotita de copie dupa C.I. sau pasaport, completata , datata, semnata si stampilata pentru autenticitate (daca este cazul);

- dovada constituirii garantiei de participare;

- declaratia conform art. 60 din L.98/2016 (conform formularului F.2);

- acordul de asociere (conform formularului F.5.a - daca este cazul);

- acordul de subcontractare (conform formularului F.5.b - daca este cazul);

- angajamentul tertului sustinator (conform formularului F.5.c - daca este cazul).

3. In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primele 3 locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face avand în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora.

In situatia in care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita, prin intermediul SEAP, noi propuneri financiare imbunatatite, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, departajarea facandu-se in ordinea crescătoare a propunerilor financiare imbunatatite. Pentru propunerile financiare imbunatatite care afecteaza locul superior din clasament se va lua in considerare propunerea financiara initiala. In cazul in care dupa depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite nu se va realiza departajarea, autoritatea contractanta va relua procesul de departajare.

4. In cazul in care numarul de oferte admisibile este mai mic de 3 (trei), autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu operatorii economici care au depus oferte admisibile.

5. In baza prevederilor art.10, din H.G. nr. 445/2003, pana la semnarea contractului, operatorii economici declarati castigatori au obligatia sa obtina codul NATO de agent economic (Codul NCAGE-acordat de Biroul National de Codificare sau Codul NCAGE - atribuit de NSPA - Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat). Dupa semnarea contractelor, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al Romaniei formularul Proiectului de identificare pentru completarea datelor de codificare a articolului de inzestrare. Biroul National de Codificare al Romaniei este situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. 021-410.78.80, 021- 410.78.81. int. 236 sau 307, fax 021-411.14.57, e-mail: ncage@roncb.ro.

6. Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.

7. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

8. Conversia leu-valuta se va face la cursul mediu stabilit de B.N.R. pentru luna anterioara celei in care este stabilita data de depunere a ofertei.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 061352
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic si Drept International Umanitar al U.M. 02574
Adresă: Str. Drumul Taberei nr.7B, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 061352
Țară: România
E-mail: 02574.marketing@gmail.com
Telefon: +40 213155485-248
Fax: +40 213101565
Adresă internet: www.logmil.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022