Dienstleistungen - 334732-2021

02/07/2021    S126

Finnland-Porvoo: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2021/S 126-334732

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Porvoon kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 1061512-1
Postanschrift: Raatihuoneenkatu 9
Ort: Porvoo
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: FI-06100
Land: Finnland
E-Mail: tarja.juvonen@porvoo.fi
Telefon: +358 19520211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.porvoo.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Askolan kunta
Nationale Identifikationsnummer: 9000162-0
Postanschrift: Askolantie 30
Ort: Askola
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: FI-07500
Land: Finnland
E-Mail: askola@askola.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.askola.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Loviisan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0203263-9
Postanschrift: PL 77
Ort: Loviisa
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: FI-07901
Land: Finnland
E-Mail: kaupunki@loviisa.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.loviisa.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sipoon kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0203533-8
Postanschrift: PL 7
Ort: Sipoo
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: FI-04130
Land: Finnland
E-Mail: hankinnat@sipoo.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sipoo.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=356442&tpk=2805878b-4ada-4b1f-9100-c88d246e0954
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=356442&tpk=2805878b-4ada-4b1f-9100-c88d246e0954
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalvelut Itä-Uudellamaalla

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut erityisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset Askolan, Loviisan, Porvoon ja Sipoon kunnille. Loviisan kaupunki vastaa palvelun järjestämisestä Lapinjärven kunnassa. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Hankinnan kohteena olevia sosiaalihuollon henkilökuljetuksia ovat sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin perustuvat kuljetukset. Hankinnan kohteena olevat terveydenhuollon henkilökuljetukset ovat terveydenhuoltolain mukaisia kiireettömiä potilassiirtoja ja muita terveydenhuollon kuljetuksia. Ensihoitopalveluun liittyvät kiireelliset kuljetukset ambulanssilla eivät ole hankinnan kohteena.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Hankinnan kohteena ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin myös muut tilaajan tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin tilaajan toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetukset ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarvike- ja materiaalikuljetuksia ja vastaavia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin.

Porvoon kaupunki vastaa hankintajärjestelmän ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Porvoon kaupunki julkaisee osallistumispyynnön järjestelmän perustamisvaiheessa ja toteuttaa hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut. Porvoon kaupunki tekee hankintamenettelyyn liittyvät ratkaisut ja hankintapäätökset kaikkien tilaajien puolesta ja antaa ne tiedoksi asianosaisille. Kukin tilaajakunta tekee oman hankintasopimuksensa ja vastaa sopimusvelvoitteiden noudattamista yksin omasta puolestaan.

Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.

Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksia dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön.

Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 27.8.2021 klo 12.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 päivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.

Hankintajärjestelmän kohde ja ehdot on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 26 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 1 M1-luokan henkilöauto

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 1 autolla. Luokan 1 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kahdeksalle (8) henkilölle. Ajoneuvossa on oltava neljä (4) auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenteen on oltava kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 6.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 2 M1-luokan henkilöauto, pieni esteetön auto

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset muodostavat koko hankintajärjestelmän voimassa oloajan suurimman osan hankittavasta palvelusta.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 2 autolla. Luokan 2 auto on pieni esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten. Luokan 2 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 3 M1-luokan henkilöauto, suuri esteetön auto

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 3 autolla. Luokan 3 auto on esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten.

Luokan 3 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 4 M2-luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 4 autolla. Luokan 4 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään 16 istuinpaikkaa. Autossa on pyörätuolivalmius. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 5 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60161000 Paketbeförderung
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 6 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 7 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka 8 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
60120000 Taxiverkehr
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 29/06/2025
Ortszeit: 11:05
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Menettelyn luonne

Kyseessä on henkilökuljetuspalvelujen hankinta hankintalain liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49–52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Tarkoituksena on myös toimivan kilpailun edistäminen siten, että asiakasryhmän erityistarpeiden mukaisen ammattitaitoisen palvelun ja kaluston saatavuutta turvataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, taajama- ja haja-asutusalueilla.

Keskeisiä käsitteitä

Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja.

Osallistumishakemus = palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi henkilökuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Osallistumispyyntö = tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa.

Tarjouspyyntö = tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen.

Tarjoaja = hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/55820/notice/77972

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/06/2021