Lieferungen - 334748-2020

16/07/2020    S136

Polen-Kutno: Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber

2020/S 136-334748

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 128-312665)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Postanschrift: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mjr Gabriel Jędrachowicz
E-Mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261430150
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

Referenznummer der Bekanntmachung: 118/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34730000 Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji 2020 roku wyrobów, tj. materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych, w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszcza się dostawę wyrobów wyprodukowanych w latach wcześniejszych w przypadku wyrobów nieposiadających ograniczeń w resursie kalendarzowym. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 103 części, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia według uznania Wykonawcy – w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 128-312665

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 08/08/2020

Koniec: 15/10/2020

muss es heißen:

Początek: 20/08/2020

Koniec: 15/10/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/08/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/08/2020
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: