Lieferungen - 334755-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 136-334755

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 121-294525)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Górski
E-Mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP-150/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiającego (partnera projektu);

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (partnera projektu);

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania;

4. udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego (partnera projektu);

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego

— w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-294525

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: