Lieferungen - 334760-2020

16/07/2020    S136

Polen-Danzig: Laborreagenzien

2020/S 136-334760

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 121-294469)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Niedziela
E-Mail: sniedziela@uck.gda.pl
Telefon: +48 583492238
Fax: +48 583492074

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uck.gda.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą cytometru przepływowego dla UCK

Referenznummer der Bekanntmachung: 113/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa odczynników dla Pracowni Cytometrii Przepływowej LIiTK w asortymencie, szacunkowej ilości w terminach oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ;

b) dzierżawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2. „Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi:

a) pakiety 1, 2, 3, 4, 5a, 7 – 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

b) pakiety 5 i 6 – 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.”

3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.

4. Wymieniony w pkt 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-294469

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa odczynników dla Pracowni Cytometrii Przepływowej LIiTK w asortymencie, szacunkowej ilości w terminach oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ;

b) dzierżawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.

4. Wymieniony w pkt 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa odczynników dla Pracowni Cytometrii Przepływowej LIiTK w asortymencie, szacunkowej ilości w terminach oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ;

b) dzierżawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2. „Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi:

a) Pakiety 1, 2, 3, 4, 5a, 7 - 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

b) Pakiety 5 i 6 – 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.”

3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.

4. Wymieniony w pkt 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający zgodnie z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ na wniosek Wykonawców, wyodrębnił z pakietu nr 5 dwie pozycje, dla których utworzył pakiet 5a.

W związku z powyższym składając ofertę w pakiecie 5a, Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 100 PLN.