Lieferungen - 334762-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung

2020/S 136-334762

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 104-250318)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Grumińska
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 222204649
Fax: +48 222204899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mobilnych jednostek diagnostycznych wraz z pakietem specjalistycznych szkoleń planowany jest do realizacji w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Zamówienie dotyczące zakupu 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych MJD (tj. Mobilnych Linii Diagnostycznych wraz z transportującym pojazdem), w której skład wchodzą: przedział agregatu prądotwórczego, przedział techniczno-magazynowy dla MLD wraz z mechanizmem jej załadunku, i rozładunku, magazynek wyposażenia (z dostępem do przedziału techniczno-magazynowego) oraz przedział operatorsko-biurowy jak również pakiet specjalistycznych szkoleń jest traktowana jako całość.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy (IPU) i jej załącznikach w części IV SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 104-250318

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 24/07/2020
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 14/09/2020
muss es heißen:
Tag: 21/09/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 24/07/2020
Ortszeit: 13:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: