Lieferungen - 334786-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Târgu Mureș: Immunsuppressiva

2020/S 136-334786

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 129-315625)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Nationale Identifikationsnummer: 4323209
Postanschrift: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alexandru Perghel
E-Mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 265212111
Fax: +40 265213967

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spitalmures.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare medicamente imunosupresoare

Referenznummer der Bekanntmachung: 4323209/2020/14414/04.06.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652300 Immunsuppressiva
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru de furnizare medicamente imunosupresoare.

AC va raspunde la clarificari in a 12-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 129-315625

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

1. Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), din care sa rezulte ca a furnizat produse similare in valoare de minimum: pentru lot 1 – 645 021,60 RON, pentru lot 2 – 633 906,00 RON. Prin produse similare, se inteleg medicamente. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului; denumirea si/sau obiectul contractului; valoarea contractului (în lei fara TVA); denumirea beneficiarului. Nota: informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica „Descriere”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locrile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016. Acestea pot fi, contracte, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale sau alte documente.

muss es heißen:

1. Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani raportati la termenul-limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare in valoare de minimum: pentru lot 1 – 645 021,60 RON, pentru lot 2 – 633 906,00 RON. Prin produse similare, se inteleg medicamente. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului; denumirea si/sau obiectul contractului; valoarea contractului (în lei fara TVA); denumirea beneficiarului. Nota: informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica „Descriere”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locrile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016. Acestea pot fi, contracte, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale sau alte documente.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: