Lieferungen - 334788-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Arad: Brotwaren

2020/S 136-334788

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 120-291400)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Arad
Nationale Identifikationsnummer: 3519941
Postanschrift: Str. Corneliu Coposu nr. 22
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310003
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Oana-Georgiana Micle
E-Mail: achizitii.publice@cjarad.ro
Telefon: +40 357731100
Fax: +40 357731287
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Acord-cadru pentru furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru școli al României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Arad, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-20 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 3519941-2020-PAAPD1115344
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15811000 Brotwaren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru este organizat pe trei loturi distincte aferente celor trei tipuri de produse stabilite prin Programul pentru școli al României: produse de panificație, lactate și fructe. Acordul-cadru are ca scop furnizarea și distribuția acestor produse către beneficiarii programului din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Arad, în anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Cantitatea totală minimă/maximă a acordului-cadru, pe loturi, este următoarea:

— lotul I – produse de panificație: 21 227 500 bucăţi/21 595 000 buc.;

— lotul II – lapte și produse lactate: 12 736 500 buc./12 957 000 buc.;

— lotul III – fructe și legume-fructe: 8 491 000 buc/8 638 000 buc.

Cantităţile estimate sunt conform listei cu beneficiarii, transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Arad.

Valoarea estimată minimă a acordului-cadru: 26 024 915 RON fără TVA.

Valoarea estimată maximă a acordului-cadru: 26 475 470 RON fără TVA.

— Lot 1 – Produse de panificație: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 776 500 RON fără TVA;

— Lot 2 – Lapte și produse lactate: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 529 575 RON fără TVA;

— Lot 3 – Fructe și legume-fructe: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 597 750 RON fără TVA.

Se va încheia minimum un contract subsecvent/an/lot.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 de zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări inainte de data-limită de depunere a ofertelor în a 11-a zi înainte de termenul-limită stabilit prin anunţul de participare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 120-291400

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Situația economică și financiară
Anstatt:

În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența susținerii de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

muss es heißen:
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: