Lieferungen - 334811-2022

22/06/2022    S119

România-Suceava: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2022/S 119-334811

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Număr naţional de înregistrare: 4244423
Adresă: Strada: Universităţii, nr. 13
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720229
Țară: România
Persoană de contact: Eugenia Munteanu
E-mail: e-licitatie@usv.ro
Telefon: +40 330103703
Fax: +40 330103703
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.usv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148523
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Invatamant Superior
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare dotari laborator FIM CORP D FIESC

Număr de referinţă: 424442320217
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionare dotari pentru Laboratorul FIM in cadrul POR REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

Cod SMIS 125008

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 390 365.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 8
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 8
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 Freză de precizie și accesorii

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42620000 Strunguri, maşini de alezat şi de frezat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE, str. Universitatii nr. 13 Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Freză de precizie și accesorii

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 125.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în Art. 40, alin. 1 şi 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot VII Centru de prelucrare strung cu freză și accesorii

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42621100 Strung CNC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE, str. Universitatii nr. 13 Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Centru de prelucrare strung cu freză și accesorii

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 010.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în Art. 40, alin. 1 şi 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 Strung de precizie și accesorii

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42620000 Strunguri, maşini de alezat şi de frezat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE, str. Universitatii nr. 13 Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Strung de precizie și accesorii

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 990.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în Art. 40, alin. 1 şi 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot VIII Trusă de senzori și software de achiziție de date Licenta PASCO Capstone

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35125100 Senzori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE, str. Universitatii nr. 13 Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Trusă de senzori și software de achiziție de date Licenta PASCO Capstone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 41 073.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în Art. 40, alin. 1 şi 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 Echipament pentru studiul frecării uscate

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii nr. 13

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipament pentru studiul frecării uscate

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 591.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 și 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 Echipament pentru studiul lubrificației hidrodinamice in lagare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39711120 Congelatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii, nr. 13

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipament pentru studiul lubrificației hidrodinamice in lagare (Model TM290 sau echivalent

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 177 505.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 și 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2Modul pentru studiul comportării elastohidrodinamice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii, nr. 13

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Modul pentru studiul comportării elastohidrodinamice ( Model TM260.02 sau echivalent

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 537.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 și 2 din HG 395/2016.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 Unitate centrală pentru investigații tribologice (Model TM 260 Gunt sau echivalent

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii, nr. 13

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unitate centrală pentru investigații tribologice (Model TM 260 Gunt sau echivalent

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 534.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PTITLUL PROIECTULUI: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CORP D - FIESC” UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Cod SMIS 125008

II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 și 2 din HG 395/2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va depune in sectiunea Documente de calificare Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la

art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Rector: prof. univ. dr. ing. Valentin POPA

Prorector: prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Prorector: prof. univ. dr. Ştefan PURICI

Prorector: prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector: prof. univ. dr. Mircea DIACONU

Director Direcția Economică: Ec. Geanina MACIUCA

Director General Ad-tiv: ing. Cătălin VELICU

Director General Ad-tiv. adjunct: ing. Florin Constatin DUCEAC

Şef serviciu achiziţii publice: jr. Eugenia MUNTEANU

Oficiu juridic: Jr. Oana Georgeta BOICU POSASTIUC, jr. Iolanda Rusu, jr. Ioana Mirela FANDACHE

Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenta:

Preşedinte cu drept de vot Eugenia MUNTEANU

Membru de rezerva: Lucian Ioan OPAIT

Membru:sef lucrari Ionut Cristian Romanu

Membru: sef lucrari Irina Besliu Bancescu

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va depune in sectiunea Documente de calificare Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

C eri n ța nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractanta – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in vederea departajarii ofertelor, prin intermediul SEAP.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al Universitatii “Stefan cel Mare”
Adresă: str. Universitatii, nr. 13, corp F, et. 2
Localitate: Suceava
Țară: România
Telefon: +40 230216147/442
Adresă internet: www.usv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022