Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 334826-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Kgs. Lyngby: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2022/S 119-334826

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hansen
E-mail: larha@adm.dtu.dk
Telefon: +45 45257118
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Frederik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: aau@aau.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aau.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringvej 1
By: Aarhus
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: au@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.au.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Campusvej 55
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
E-mail: sdu@sdu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sdu.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Universitet
CVR-nummer: 29057559
Postadresse: Universitetsvej 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: ruc@ruc.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ruc.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Fiolstræde 1
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1711
Land: Danmark
E-mail: ku@ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ku.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Business School
CVR-nummer: 19596915
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
E-mail: cbs@cbs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cbs.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: IT Universitetet
CVR-nummer: 29057753
Postadresse: Rued Langgaards Vej 7
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: itu@itu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.itu.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: email@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fvst.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøministeriet
CVR-nummer: 12854358
Postadresse: Slotholmsgade 12
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1216
Land: Danmark
E-mail: mim@mim.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mim.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: mail@lbst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lbst.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Gjøddinggård, Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
E-mail: nst@nst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nst.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334602&B=DTU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334602&B=DTU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fællesudbud af Kaffe, te, tilbehør, maskiner og service

Sagsnr.: 21/1034705
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Universiteterne i Danmark, samt Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, er gået sammen om denne konkurrenceudsættelse af det samlede forbrug og indkøb af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 68 640 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fællesudbud af Kaffe, te, tilbehør, maskiner og service

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15511000 Mælk
15831000 Sukker
15840000 Kakao; chokolade- og sukkervarer
15841000 Kakao
15841400 Sødet kakaopulver
15861000 Kaffe
15863000 Te
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Universiteterne i Danmark, samt Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, er gået sammen om denne konkurrenceudsættelse af det samlede forbrug og indkøb af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Flydende kaffe, maskiner og service

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15861000 Kaffe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Universiteterne i Danmark, samt Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, er gået sammen om denne konkurrenceudsættelse af det samlede forbrug og indkøb af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 860 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med yderligere 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022