Leveringen - 334876-2022

22/06/2022    S119

Griekenland-Layrio: Brandstoffen

2022/S 119-334876

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIMOS LAYREOTIKIS
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: KOYNTOYRIOTI 1
Plaats: LAYRIO
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: TMIMA PROYPOLOGISMOY - LOGISTIRIOY & PROMIThEION, GRAFEIO PROMIThEION, DIEYThYNSI OIKONOMIKON YPIRESION
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Referentienummer: ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.175/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 097 271.02 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 942 298.39 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 965.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 318 750.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 297 290.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 222 967.74 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 999.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022