Lieferungen - 334897-2022

22/06/2022    S119

Latvija-Rīga: Asfalts

2022/S 119-334897

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs“
Valsts reģistrācijas numurs: 40003356530
Pasta adrese: Krustpils iela 4
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1073
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Mārtiņš Jēkabsons
E-pasts: martins.jekabsons@lau.lv
Tālrunis: +371 67686910
Fakss: +371 67249646
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.lau.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1432
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83832
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/83832
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: valsts akciju sabiedrība
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Karstā asfaltbetona iegāde

Atsauces numurs: VAS "LAU" 2022/59_AK
II.1.2)Galvenās CPV kods
44113620 Asfalts
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Karstā asfaltbetona iegāde

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
44113620 Asfalts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Latvija

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Karstā asfaltbetona iegāde

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

Vairāk kā puse no 2021.gada 28.jūlijā noslēgtās Vispārīgā vienošanās par “Karstā asfaltbetona iegāde” Nr. 3.1.-A.18/2021-131 (ar izpildes termiņu 12 (mēneši) ar tiesībām pagarināt vēl uz 12 (mēnešiem)) dalībniekiem nesniedz piedāvājumus vai arī to iesniegtie piedāvājumi būtiski pārsniedz Vispārīgajā vienošanās norādītās maksimālās līgumcenas. Minētā situācija ir radusies pasaules ģeopolitisko notikumu rezultātā un Vispārīgās vienošanās dalībnieki to nevarēja paredzēt nedz iesniedzot piedāvājumus, nedz noslēdzot Vispārīgo vienošanos. Lai gan neliela daļa dalībnieku turpina sniegt piedāvājumus un veikt piegādes, tomēr tie nepārklāj visu Latvijas teritoriju (t.i., ražotnes atrodas par tālu, lai veiktu karstā asfaltbetona transportēšanu), turklāt arī šo dalībnieku cenas ir sasniegušas Vispārīgajā vienošanās norādītās maksimālās cenas un saņemtā informācija no dalībniekiem liecina par to, ka drīzumā arī pa šīm cenām piegādes nevarēs tikt nodrošinātas.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 999
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/07/2022
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 06/07/2022
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/06/2022