Dienstleistungen - 334899-2020

16/07/2020    S136

Eesti-Tallinn: Tarkvara arendusteenused

2020/S 136-334899

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riiklik registreerimisnumber: 70003158
Postiaadress: Suur-Ameerika tn 1
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
Kontaktisik: Verner Eiber
E-post: info@mkm.ee
Telefon: +372 6256496
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.mkm.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2134552/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2134552/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus

Viitenumber: 225258
II.1.2)CPV põhikood
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Riigihanke objektiks on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi (edaspidi JVIS) arendus- ja tugiteenuse tellimine ning sellel eesmärgil raamlepingu sõlmimine

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
Põhiline teostamise koht:

Tallinn

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Riigihanke objektiks on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi (edaspidi JVIS) arendus- ja tugiteenuse tellimine ning sellel eesmärgil raamlepingu sõlmimine

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Hinnang esitatud proovitööle / Osakaal: 30.0
Kulukriteerium - Nimi: Arendustööde esimese etapi maksumus / Osakaal: 30.0
Kulukriteerium - Nimi: Pakkumuse kogumaksumus / Osakaal: 40.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Riigihanke hindamiskriteeriumiks olev pakkumuse kogumaksumus arvestab

olelusringi kulusid osaliselt. Arvestatakse detailanalüüsi, tarkvaralahenduse koos kõigi

vajalike komponentide ja teenuse loomise kulusid, testimise, peakasutajate koolituse ning

tugiteenuse osutamise kulusid. Olelusringi kulusid võetakse arvesse pakkumuse

kogumaksumuses ja arendustööde esimese etapi maksumuses.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 21/08/2020
Kohalik aeg: 15:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 21/08/2020
Kohalik aeg: 15:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

Riigihange ei ole osadeks jaotatud. Arendustööde käigus loodav tarkvara ei ole

niivõrd modulaarse ülesehitusega, et tarkvara loomise protsessi osadeks jaotamine oleks

efektiivne. Osadeks jaotatuna tuleb luua täiendavad mehhanismid, mis tagaksid tarkvara

tervikliku ülesehituse ja probleemideta funktsionaalsuse. Tarkvara testimisel tekkinud

probleemide lahendamisele kulub osadeks jaotatud riigihanke puhul rohkem aega ning

hoolduse ja garantiitööde teostamine on oluliselt keerulisem. Seetõttu võib tekkida oht, et

projekt ei valmi õigeaegselt ja ei mahu kavandatud eelarve raamidesse.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
13/07/2020