Roboty budowlane - 334908-2021

02/07/2021    S126

Rumunia-Constanța: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 126-334908

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 099-262316)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. RAJA S.A. Constanța
Krajowy numer identyfikacyjny: r1890420
Adres pocztowy: Str. Călăraşi nr. 22-24
Miejscowość: Constanța
Kod NUTS: RO223 Constanţa
Kod pocztowy: 900590
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Faks: +40 241612283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rajac.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Sursă de apă Valea Azugii. Stație de tratare și clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Stație de pompare Joița”

Numer referencyjny: 1890420/2021 / 4 / CL 43 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 099-262316

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 16/01/2022
Powinno być:
Data: 06/02/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: