Supplies - 33496-2022

21/01/2022    S15

România-Pitești: Echipament de monitorizare a traficului

2022/S 015-033496

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
Număr naţional de înregistrare: 4317967
Adresă: Strada: Victoriei, nr. 24
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110017
Țară: România
Persoană de contact: DANIEL CONSTANTINESCU
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telefon: +40 248213994
Fax: +40 248212166
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariapitesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente, în cadrul proiectului: “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120, finanțat prin POR 2014-2020

Număr de referinţă: 2836549865
II.1.2)Cod CPV principal
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, finanțat prin POR 2014-2020, pentru urmatoarele obiective, impartite in trei loturi:

Lot I – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente,

Lot II – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana intr-a 11-a zi inclusiv, dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată pentru furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” este de 34.405.234,41 lei fără T.V.A., defalcată pe componente si categorii de cheltuieli, pe fiecare lot în parte, astfel:

Lot I - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 230.112,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 28.840.251,60 lei fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 34.500,00 lei fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 20.591,00 lei fără TVA

TOTAL: 29.125.454,60 lei fără TVA

Lot II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 35.955,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.164.824,81 lei fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 0,00 lei fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 3.800,00 lei fără TVA

TOTAL 5.204.579,81 lei fără TVA

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 32 665 712.65 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
34924000 Panouri cu mesaje variabile
34926000 Echipament de control al parcărilor
45317000 Alte lucrări de instalare electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Municipiul Pitesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistemul de managementul parcarilor presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem informarea participantilor la trafic

- Se vor instala panouri cu mesaje variabile pentru informarea in timp real a participantilor la trafic;

- Se vor instala 5 panouri cu mesaje variabile la intrarile in municipiul Pitești dinspre Autostrada A1, DN7C, DN67B, DN65, DN65B, care vor afisa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului.

- Panourile cu mesaje variabile vor putea afisa si informatii referitoare la:

o evenimente de trafic;

o congestii de trafic;

o informații privind devierile de trafic;

o informații meteo;

o informații privind timpul de parcurgere al unui segment de drum;

o indicarea rutelor de ocolire.

- Se vor realiza console metalice pentru sustinerea panourilor cu mesaje variabile;

- Se vor realiza fundatii pentru consolelel metalice;

- Se vor realiza canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde pentru alimentarea cu energie electrica a panourilor cu mesaje variabile;

- Se vor reface si readuce la forma initiala spatiile afectate de lucrari;

2. Subsistem de management al parcarilor

- Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare;

- Se vor instala indicatori luminosi pentru semnalizarea starii locurilor (liber/ocupat) din parcarile inchise;

- La accesele in parcarile inchise se vor instala panouri de informare asupra numarului de locuri libere pe fiecare nivel;

- Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcarile inchise;

- Se vor instala camere video ANPR pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare ale autovehiculelor care utilizeaza parcarile inchise;

- Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcarile inchise;

- Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor platite pe caile de iesire din parcarile inchise;

- Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare;

- Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare;

- Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcarile inchise;

- Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare;

- Se va sistematiza circulatia in parcari prin intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere;

3. Subsistemul Centru de Control

- Se vor instala echipamentele hardware si aplicatiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari;

- Se va realiza o aplicatie mobila pentru informarea in timp real a conducatorilor auto asupra locurilor de parcare diponibile si ghidarea pe traseul optim catre acestea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
34923000 Echipament pentru controlul traficului rutier
45317000 Alte lucrări de instalare electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Municipiul Pitești

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistemul de management integrat al traficului presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem de control al traficului:

Pentru optimizarea traficului si realizarea unei semaforizari conforme cu normele europene, se executa lucrari:

o Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde.

Legaturile intre stalpii de sustinere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin sapatura deschisa, respectand cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a partii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spatiului verde.

o Realizare camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a partii carosabile si la schimbarea de directie a traseului canalizatia este prevazuta cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

o Schimbarea cablurilor de legatura a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legatura intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

o Inlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED, acestea avand si o vizibilitate mai buna, si costuri de intretinere mai mici si o durata mult mai mare de viata decat semafoarele conventionale cu bec cu incadescenta (se vor refolosi semafoarele cu LED existente care sunt in stare buna de functionare)

o Inlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care sa permita comunicarea intre intersectii, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detectie etc)

o Plantarea de stalpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar si revopsirea si protejarea stalpilor existenti care pot fi refolositi

S-au prevazut montarea de stalpi simpli si stalpi cu consola pe drumul principal pentru a dubla semafoarele de vehicule, crescand astfel vizibilitatea acestora de la min. 50.00m (conform STAS 1848/4).

o Fiecare intersectie de tip trecere de pietoni, va fi prevazuta cu dispozitive acustice ( pentru persoane cu dizabilitati) si cu dispozitive push-button ( pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor )

o Montarea de bucle inductive de trafic / senzori wireless in carosabil, care sa permita identificarea in mod real si instantaneu a numarului de vehicule care intra sau ies din intersectie. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersectiile sa creeze timpi de semaforizare functie de conditiile de trafic si sa optimizeze la maxim functionarea intersectiilor.

Vor fi amplasate bucle de detectie inductive, pe sensurile de intrare si de iesire din intersectie, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulatie.

Dupa realizarea buclelor de detectie a traficului, intersectia va putea functiona in mod adaptiv local.

o Realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor, si legatura acestora cu Centrul de Comanda si Control.

Fiecare intersectie nesemaforizata va fi bransata electric la retea.

2. Subsistem de monitorizare video a traficului:

In cadrul acestui subsistem s-a prevazut echiparea intersectiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Control.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Sistemul este compus din:

o stalpi de sustinere a camerelor video;

o fundatie stalpi;

o camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

o camere video IP pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare;

o aplicatii software;

o realizarea unei canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde;

o realizarea unei camere de tragere;

o pozarea a 2 tuburi d=63mm;

o pozarea unui cablu de date;

o pozarea unui cablu de alimentare;

o echipamente de transmitere date;

o echipamente de afisare a imaginilor video;

o echipamente de inregistrare a imaginilor video;

o aplicatii de management.

3. Subsistem de comunicații prin fibra optică:

Pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus se va utiliza o rețea virtuala de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private Network – rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). În acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizaţie proprie.

Pentru toate intersectiile, cat si pentru legatura cu Centrul de Comanda si Control (din B-dul Eroilor nr.30) s-a prevazut realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor.

4. Subsistem de comunicații prin radio:

Se va utiliza o tehnologie bazata pe unde electromagnetice, cu scopul transmisiei si receptiei de date. Arhitectura solutiei se bazeaza pe 7 locatii care vor emite unde electromagnetice catre o locatie centrala.

Cele 7 locatii unde se vor amplasa echipamente WI-FI sunt:

- in apropierea celor 5 VMS-uri care vor fi montate in cadrul contractului aferent Lotului II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

- in apropierea intersectiei Calea Bucuresti – Bd. I.C. Bratianu,

- in apropierea intersectiei Bd. N. Balcescu – Aleea Spitalului

5. Subsistem centru de comanda si control:

Se va realiza un Centru de Comanda si Control in parcarea Politiei Locale din B-dul Eroilor nr. 30. Acest Centru se va realiza din 5-6 containere modulare metalice tip LEGO sub forma de cladire containerizata asezate pe o platforma din beton de ciment.

6. Subsistem semnalizare rutieră:

Pentru imbunatatirea conditiilor de trafic si asigurarea sigurantei participantilor la trafic vor fi executate marcaje orizontale de tip termoplast insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde se impune acest lucru.

In general, se va reface marcajul existent si se inlocuieste cu cel de tip termoplast, pastrandu-se tipul si pozitia lui pe suprafata de rulare.

7. Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersectii semaforizate:

Pentru fiecare linie de transport se vor defini balize virtuale la distante cuprinse intre 200 si 500 metri de intrarea in intersectiile semaforizate. In momentul in care un vehicul ajunge la coordonatele GPS ale primei balizei virtuale, va transmite pozitia catre centrul de control. La centrul de control pozitia vehiculului va fi analizata in raport cu graficul de transport si se va lua decizia de acordare de prioritizare sau nu. In cazul in care se decide acordarea de prioritate, se transmite catre automatul de trafic, asociat balizei virtuale, incarcarea planului ce asigura prioritizarea pe directia de deplasare a vehiculului. In cazul trecerilor de pietoni prevazute cu butoane pentru pietoni, in momentul in care un vehicul, aflat in intârziere fata de grafic, ajunge în dreptul balizei virtuale automatul de dirijare va inhiba cererile de verde ale pietonilor până când vehiculul depaseste baliza virtuala de iesire.

Pentru a se realiza prioritizarea mijlocelor de transport in comun, în cele 38 intersectii, se vor monta in partea carosabila, senzori de prezenta, la iesirea din intersectie, cate unul pentru fiecare banda. Acesti senzori vor transmite semnalul de prezenta a autobuzului, la automatul din intersectie, pentru a influenta programul de semaforizare. Automatul trebuie sa fie capabil sa receptioneze cererea de prioritizare a autobuzului si sa aloce in timpul cel mai scurt faza de semaforizare care permite trecerea autobuzului.

8. Subsistem detectie calitate aer si stare carosabil:

Prin intermediul retelei de telecomunicatii, datele achizitionate de senzorii pentru calitatea aerului, cat si de cei din carosabil, vor fi transmise in Centrul de Comanda si Control, catre echipamentele de inregistrare, stocare, afisare si alarmare dedicate acestui subsistem. Subsistemul va contine si o componenta software care permite descarcarea, vizualizarea si afisarea in timp real a datelor achizitionate.

9. Subsistem analiza inteligenta trafic:

Sistemul va asigura detectia automata a incidentelor (oprirea vehiculelor, scaderea brusca a vitezei) intr-o zona de detectie presetata. Sistemul va realiza detectia incidentelor, cu ajutorul detectoarelor si a prelucrarii imaginilor de la camerele CCTV.

10. Subsistem cantarire in miscare:

Subsistemul va realiza cantarirea in miscare a autovehiculelor si impunerea sanctiunilor legale celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de drum. Subsistemul va prelua informatii pentru identificarea autovehiculului si a greutatii, prin intermediul senzorilor aflati in sistemul rutier al drumului, precum si de la alte echipamente necesare functionarii, dupa care vor fi transmise catre Centrul de Comanda si Control. Sistemul va tine cont de autorizatiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in functie de cerintele utilizatorilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
48611000 Pachete software pentru baze de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Municipiul Pitești

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va achizitiona o licenta pentru o aplicatie de tip desktop GIS “commercially available off the shelf” care sa permita editarea, crearea si analiza datelor geospatiale, avand cel putin urmatoarele functionalitati:

- realizarea de harti tematice profesionale si posibilitatea de tiparire, export in formate GIS, CAD si alte formate, inclusive XML, salvarea si incorporarea acestora in alte aplicatii sau documente;

- gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spatiale, datelor tabelare si metadatelor in vederea vizualizarii, cartografierii, interogarii si analizei spatiale ale acestora;

- sa dispuna de instrumente de editare, culegere, intretinere, integrare, analiza, cartografiere si vizualizare a datelor geospatiale in cat mai multe formate diferite;

- sa permita editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului, asemanatoare celei oferite de programele CAD;

- sa permita crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operatiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare, stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spatiale;

- sa includa instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare, oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si intelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hartile si informatia geospatiala;

- sa dispuna de o aplicatie viewer gratuita pentru vizualizarea hartilor autorizate cu aplicatiile software GIS desktop. Aceasta aplicatie viewer trebuie sa include, de asemenea, si instrumente de explorare si interogare a hartilor.

Numarul de utilizatori care vor fi instruiti este estimat la 2 persoane.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 052-130294
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 804/220000C
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract LOT 2: furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALTIMATE
Număr naţional de înregistrare: 33870323
Adresă: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041303
Țară: România
E-mail: cristian.ionita@altimate.ro
Telefon: +40 314057104
Fax: +40 213167584
Adresă internet: www.altimate.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 204 579.81 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 198 333.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 803/210037C
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract LOT 1: furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALTIMATE
Număr naţional de înregistrare: 33870323
Adresă: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041303
Țară: România
E-mail: cristian.ionita@altimate.ro
Telefon: +40 314057104
Fax: +40 213167584
Adresă internet: www.altimate.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA
Număr naţional de înregistrare: 16933677
Adresă: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041303
Țară: România
E-mail: office@tridentsm.ro
Telefon: +40 728105628
Fax: +40 213167584
Adresă internet: www.uti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 125 454.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 467 379.05 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 338 729 037.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

-furnizare echipamente solutie cantarire in miscare;

-lucrari instalatii electrice inclusiv activitati de montaj;

-procurare, montare, PIF subsistem radio.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primaria Municipiului Pitești, Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor
Adresă: Str. Victoriei, nr. 24
Localitate: Pitesti
Cod poștal: 110017
Țară: România
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telefon: +40 372716347
Fax: +40 248212166
Adresă internet: www.primariapitesti.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022