Tavarat - 334964-2019

17/07/2019    S136    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Seinäjoki: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2019/S 136-334964

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0243096-0
Hanneksenrinne 7
Seinäjoki
60220
Suomi
Puhelin: +358 504744532
Sähköpostiosoite: terhi.peltola@epshp.fi
NUTS-koodi: FI19

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://palse.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Videoasiointijärjestelmä

Viitenumero: TP18-077
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia videoasiointijärjestelmästä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tulevan Etelä-Pohjanmaan maakunnan käyttöön tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI19
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen videoasiointijärjestelmä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 082-183516
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Videoasiointijärjestelmä

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta keskeytettiin 13.6.2018, koska hankinnasta saatiin vain yksi (1) tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä tarjous ja riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken ei ole voitu tehdä.

Keskeyttämispäätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden 6.5.2019 antama päätös on nyt lainvoimainen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/07/2019