Lieferungen - 335006-2022

22/06/2022    S119

Magyarország-Mórahalom: Kiállítási bútor

2022/S 119-335006

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15726731206
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
E-mail: info@morahalom.hu
Telefon: +36 62281022
Fax: +36 62281039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.morahalom.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000915382021
II.1.2)Fő CPV-kód
39154000 Kiállítási bútor
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban

A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak elkészítése.

Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).

A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).

A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és értékeket közvetítsünk látogatóink számára.

Tematika:

1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése

2. Homoki erdők

3. Nyílt homoki gyepek

4. Zárt homoki gyepek

5. Láprétek

6. Lápok, mocsarak

7. Szikes tavak, szikes rétek

8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)

9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma

10. Bivaly

11. Fehér gólya

12. Földikutya

13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 143 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39154000 Kiállítási bútor
79530000 Fordítási szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6782 Mórahalom, külterület 0188/21. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban

A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak elkészítése.

Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).

A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).

A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és értékeket közvetítsünk látogatóink számára.

Tematika:

1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése

2. Homoki erdők

3. Nyílt homoki gyepek

4. Zárt homoki gyepek

5. Láprétek

6. Lápok, mocsarak

7. Szikes tavak, szikes rétek

8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)

9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma

10. Bivaly

11. Fehér gólya

12. Földikutya

13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).

Tételes feladatok:

1. Projekt előkészítés

- projekt előkészítés 1 db

2. Installációk tervezése

2.1. vázlatterv 1 db

2.2. kiviteli tervek 1 db

3. Installációs elemek

3.1. Grafikai elemek tervezése

- Padló grafikai tervezése 70m2

- Pilonok grafikai tervezése 90m2

- Komplex grafikai elemek tervezése 110m2

- Egyszerű grafikai elemek tervezése 140m2

- Infografika tervezése 90m2

3.2. Installációs elemek

- Kiállítás világítás tervezés 1db

- Kiállítás világítás eszköz 1db

- Pilonok kialakítása, beszerelése 3db

- Gyerekjátékok 7db

- Padló matrica nyomtatás 70m2

- Falgrafika nyomtatás 400m2

- Installációs elemek összeállítása 1db

- Plexi installációs elemek a kiállítás teljes területén. 100m2

4. Filmek

4.1. Animációs film gyártás Animált oktatófilm, egyedi grafikai/2D/3D tervezéssel, animálással természeti (növény, állat) jelenségek demonstrálására. 10perc

4.2. Természetfilm gyártás Filmgyártás a KNP területén, 4K felbontás, drón/speciális kamerák/operatőri/hangmérnöki munkával. 60db

5. Élmény elemek

5.1. Hangharang Természeti hanghatások bemutatása akusztikai eszközökkel (hangszóró, hangharang belső kialakítása a hang irányítására), a látogatók a hangharang alatt egyedileg állítható hanghatásokat kapjon. 3db

5.2. Terepasztal A tanyaudvar szerkezetét bemutató 3D makett (3D szkenneléssel, modellezéssel, színes nyomtatással.) 1db

5.3. 3D nyomtatott makettek. Demonstrációs célú, kipróbálható, megfogható makettek. 6db

5.4. Futóhomok terepasztal Demonstrációs célú sűrített levegős futóhomok szimulációs terepasztal. 1db

6. Körpanoráma vetítés

6.1. 360 fokos drónvideó Drónról forgatott, 360 fokos technológiával a gólya röptét követő felvétel. 2db

7. Mobil App és Augmented Reality

7.1. Mobil Guide Mobil applikáció kép, szöveg, hang, AR tartalmak közvetítésére QR kód alapon. 1db

7.2. AR tartalmak Statikus AR tartalmak 20db

8. Szöveges tartalmak

8.1. Magyar nyelv, korrektúra A kézhez kapott szakmai tartalom nyelvi lektorálása, korrektúrázása. 75000 karakter

8.2. Angol fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom angol nyelvre fordítása. 75000 karakter

8.3. Szerb fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom szerb nyelvre fordítása szakmai fordítóval. 75000 karakter

8.4. Hangfelmondás, magyar A magyar nyelvű szöveg hangfelmondása. 75000 karakter

8.5. Hangfelmondás, angol Az angol nyelvű szöveg angol nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter

8.6. Hangfelmondás, szerb A szerb nyelvű szöveg szerb nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter

8.7. Táblák UV álló, cserélhet táblák a külső tanösvényekre, A4 méretben. 70 db

9. Gólyaszobor

Gólya szobor 2,1m 3d nyomtatott szobor a bejárathoz 1db

A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza.

Az ajánlattevők kötelesek megadni a megajánlott eszköz gyártóját és típusjelölését, valamint származási helyét (a táblázatban), továbbá a táblázat kitöltésével adjanak olyan részletes műszaki leírást, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás ideje 36 hó + …….. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP Plusz

II.2.14)További információk

A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, utófinanszírozással:

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3. Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra kerülő támogatási kérelem.

Támogatás intenzitása: 100,000%

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS

Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére.

Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül). Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Ajánlatkérő eredményt csak a támogatás elnyerése ismeretében hirdet, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján a legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő fenntartja az ajánlatát.

Amennyiben a pályázati felhívás előírja a feltételes szerződés meglétét, úgy szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási szerződés elnyerése, illetve egyéb forrás bevonásának sikere és a kivitelezés idejének projektzáráson belüli megvalósíthatósága (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltételek beálltáról az ajánlatkérő az ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.

Abban a nem várt esetben, ha a támogatásról szóló döntés a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül sem kerül kihirdetésre, úgy ez a feltétel semmissé válik, azaz a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-660153
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Printer Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25772283213
Postai cím: Dózsa György Utca 11
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: printerfarm@protonmail.com
Telefon: +36 209151713
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 116 876 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 143 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Összegezés megküldésének ideje: 2022.05.26.

Az ajánlattevő: Printer Farm Kft. 2724 Újlenygel, Dózsa Gy. u. 11. asz:25772283-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (1)(12) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2022