Dienstleistungen - 335037-2020

16/07/2020    S136

Suomi-Espoo: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2020/S 136-335037

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2647375-4
Postiosoite: PL 1000, VTT
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-02044
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@vtt.fi
Puhelin: +358 20722111

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vttresearch.com/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=305386&tpk=68afb42c-863c-4429-9932-e85807941f8d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=305386&tpk=68afb42c-863c-4429-9932-e85807941f8d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tutkimus ja kehitys

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vieraidenhallintajärjestelmä

Viitenumero: Ref. nro 51/206/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on VTT:n vieraidenhallintajärjestelmä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vieraidenhallintaprosessin kuvaus sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa.

VTT tulee hankkimaan vieraidenhallintajärjestelmän, siihen liittyviä itsepalvelupäätteitä ja palveluita VTT:n vieraiden vastaanottopalveluiden tueksi ja tehostamiseksi. Vieraidenhallintajärjestelmä tukee onnistunutta asiakaskokemusta.

VTT:n henkilöstö käyttää järjestelmää omien tulevien vierailijoiden ilmoittamiseen sekä seuraamiseen. Vieraidenhallintajärjestelmää käyttävät myös VTT:n määritellyt aulapalvelupisteet ja turvallisuusvalvomo, joka toimii VTT:n henkilöstön ja vieraiden tukena miehitettyjen aulapalvelupisteiden sulkeuduttua. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa vieraan sisäänkirjautumisen itsepalveluna.

Järjestelmä toimii miehitetyn aulapalvelupisteen tukena ja itsenäisesti miehittämättömissä auloissa. Miehittämättömästä aulasta saadaan tarvittaessa ääni- ja kuvayhteys määriteltyihin aulapalvelupisteisiin sekä tulostettua vieraskortti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vieraidenhallintaprosessin kuvaus sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa, katso esimerkiksi tarjouspyynnön kohta Hankinnan taustaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana VTT:n kuuden (6) kuukauden ja toimittajan 12 kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/08/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/08/2020
Paikallinen aika: 12:30
Paikka:

Espoo

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39005/notice/51017

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/07/2020