Lieferungen - 335060-2022

22/06/2022    S119

Polen-Rzeszów: Kommunikationsanlage

2022/S 119-335060

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Mochnackiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-016
Land: Polen
E-Mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl
Telefon: +48 177470246/+48 177470249
Fax: +48 178523601
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Straż Pożarna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ochrona przeciwpożarowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Referenznummer der Bekanntmachung: WT.2370.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32570000 Kommunikationsanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje rozbudowę systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa

podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. – etap III i składa się z

nw. 2 części:

a) część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ

b) część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego. -

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 1 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231200 Konsolen
30237280 Stromversorgungszubehör
31213300 Kabelverteilschrank
32236000 Funktelefone
32344270 Funk- und Fernsprechüberwachungssystem
32352000 Antennen und Reflektoren
32413100 Router für Netzwerke
32570000 Kommunikationsanlage
38821000 Funkfernsteuerungsgeräte
45312300 Installation von Antennen
51330000 Installation von Funktelefongeräten
72700000 Computernetze
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Ustrzyki Dolne, Lesko, Sanok, Krosno, Brzozów, Przemyśl, Jarosław, Rzeszów, Kolbuszowa, Tarnobrzeg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (bieszczadzki, leski,

sanocki, krośnieński wraz z m. Krosno, brzozowski, przemyski wraz z m. Przemyśl, jarosławski, rzeszowski

wraz z m. Rzeszów, kolbuszowski, tarnobrzeski wraz z m. Tarnobrzeg) sieci zwiększonego zasięgu, które będą

zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi środki łączności. Z zastrzeżeniem,

że w powiecie rzeszowskim nastąpi modernizacja istniejącej sieci zwiększonego zasięgu oraz dostawa konsoli

dyspozytorskiej dla JRG 3 w Rzeszowie. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i

skonfigurował do działania we wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego

środki łączności za pomocą protokołu IP i konsolę dyspozytorską – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 2 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231200 Konsolen
30237280 Stromversorgungszubehör
31213300 Kabelverteilschrank
32236000 Funktelefone
32344270 Funk- und Fernsprechüberwachungssystem
32352000 Antennen und Reflektoren
32413100 Router für Netzwerke
32570000 Kommunikationsanlage
38821000 Funkfernsteuerungsgeräte
45312300 Installation von Antennen
51330000 Installation von Funktelefongeräten
72700000 Computernetze
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola, Nisko, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Lubaczów, Dębica, Ropczyce, Strzyżów, Jasło

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (stalowowolski, niżański,

leżajski, łańcucki, przeworski, lubaczowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski) sieci

zwiększonego zasięgu, które będą zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi

środki łączności. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował do działania we

wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego środki łączności za pomocą

protokołu IP – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199499
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WT.2370.6.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WT.2370.6.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022