Dienstleistungen - 335085-2020

16/07/2020    S136

Polen-Breslau: Reinigungsdienste

2020/S 136-335085

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Postanschrift: C.K. Norwida 25
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-375
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Korzeniowski
E-Mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.upwr.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.upwr.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na terenach zewnętrznych – z podziałem na 3 części

Referenznummer der Bekanntmachung: R0AP0000.271.28.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na terenach zewnętrznych – z podziałem na 3 części:

— część 1 – w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej 1 (bud. E-1), ul. Kożuchowskiej 5B (bud. E-2), ul. Kożuchowskiej 5 (bud. E-3), ul. Kożuchowskiej 7A (bud. E-4), ul. Kożuchowskiej 7 (bud. E-5), ul. Kożuchowskiej 5A (bud. E-6), ul. Chełmońskiego 38D (bud. E-11), ul. Chełmońskiego 38C (bud. E-12), ul. Chełmońskiego 38E (bud. E-13) oraz na terenach zewnętrznych,

— część 2 – w budynkach Instytutu Inżynierii Rolniczej: F-1, F-3 (Centrum Odnawialnych Źródeł Energii), F-6 oraz F-8 (Centrum Bioinżynierii) przy ul. Chełmońskiego 37B,

— część 3 – w bud. Centrum Geo-Info-Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, ul. Grunwaldzka 55 oraz w pomieszczeniach Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Sopocka 23.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej i ul. Chełmońskiego oraz na terenach zewnętrznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław – ul. Kożuchowska 1 i ul. Chełmońskiego, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej 1 (budynek E-1), ul. Kożuchowskiej 5B (budynek E-2), ul. Kożuchowskiej 5 (budynek E-3), ul. Kożuchowskiej 7A (budynek E-4), ul. Kożuchowskiej 7 (budynek E-5), ul. Kożuchowskiej 5A (budynek E-6), ul. Chełmońskiego 38D (budynek E-11), ul. Chełmońskiego 38C (budynek E-12), ul. Chełmońskiego 38E (budynek E-13) oraz na terenach zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: nr 5a – wzór umowy oraz w załącznikach nr 7a–b opis przedmiotu zamówienia (opis powierzchni do sprzątania).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający ocenia, czy udostępniane zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie spełniania warunków oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław – ul. Chełmońskiego, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Instytutu Inżynierii Rolniczej: F-1, F-3 (Centrum Odnawialnych Źródeł Energii), F-6 oraz F-8 (Centrum Bioinżynierii) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: nr 5b – wzór umowy oraz w załącznikach nr 7c opis przedmiotu zamówienia (opis powierzchni do sprzątania).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający ocenia, czy udostępniane zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie spełniania warunków oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 55 i Sopockiej 23

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław – ul. Grunwaldzka 55, ul. Sopocka 23, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynku Centrum Geo-Info-Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55 oraz w pomieszczeniach Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Sopocka 23. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: nr 5b – wzór umowy oraz w załącznikach nr 7d opis przedmiotu zamówienia (opis powierzchni do sprzątania).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość usługi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający ocenia, czy udostępniane zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie spełniania warunków oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-212440
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej i ul. Chełmońskiego oraz na terenach zewnętrznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne świadczenie usług porządkowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 55 i Sopockiej 23

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jest określony w SIWZ, rozdziały 6, 7.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości:

— dla części 1 – 10 000,00 PLN,

— dla części 2 – 5 000,00 PLN,

— dla części 3 – 5 700,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 PKO BP z podaniem w tytule przelewu: „wadium przetargowe R0AP0000.271.28.2020 – część ...” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej(-ych) do jego wystawienia.

Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na ofertę składają się następujące dokumenty):

a) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw, usług, robót budowlanych (jeśli dotyczy) sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto wraz z ofertą należy złożyć (wymienione w lit. a–f):

a) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik do SIWZ; jeśli dotyczy), sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) JEDZ Wykonawcy (osobny dla każdego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy) sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) JEDZ podmiotu(-ów), o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) JEDZ podwykonawcy(-ów) (jeśli dotyczy), sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) ew. pełnomocnictwo;

f) wadium w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważ...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020