Dienstleistungen - 335118-2020

16/07/2020    S136

Polen-Kielce: Gebäudereinigung

2020/S 136-335118

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Postanschrift: Wrzosowa 44
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, pokój 302
E-Mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
Telefon: +48 412001200
Fax: +48 412001210

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.powiat.kielce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy

Referenznummer der Bekanntmachung: SR-II.272.1.9.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, z których każda stanowi odrębne zadanie.

2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej usługi sprzątania poprzez wykonywanie czynności z należytą starannością zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, odpowiednich standardów zachowań oraz prawidłowego korzystania ze sprzętu stanowiskowego stosowanego do wykonywania usługi.

3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności sprzątania przy realizacji zadania I określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 234 004.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i usługa sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynku Starostwa

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie I – usługa sprzątania wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i usługa sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynku Starostwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ (dalej OPZ), obejmujące w szczególności:

a) wykonywanie kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy użyciu odpowiedniej ilości środków chemii gospodarczej i czystości (dezynfekujących, myjąco-czyszczących, konserwujących, higienicznych) oraz sprzętu technicznego (maszyn, urządzeń, narzędzi) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz przy zapewnieniu odpowiedniej ilości personelu sprzątającego;

b) świadczenie usługi kompleksowego sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynku Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 (działka ewidencyjna nr 1492/16), odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ciągach komunikacyjnych i parkingach, przy zabezpieczeniu przez Wykonawcę na własny koszt: środków, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania usługi oraz przy zapewnieniu odpowiedniej ilości personelu sprzątającego;

c) mycie muru oporowego;

d) odśnieżanie dachu budynku według potrzeb na zlecenie Zamawiającego;

e) czynności związane z utrzymaniem zieleni;

f) mycie okien od wewnątrz budynku;

g) inne czynności: czyszczenie odwodnienia liniowego, w tym na wjeździe do garaży i przy wjeździe/wyjeździe z parkingu, czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej brudnej, mycie parapetów zewnętrznych najniższej kondygnacji, przeprowadzenie w miarę potrzeb oprysku wokół budynku w celu zabezpieczenia przed robactwem (mrówki i pająki) oraz gryzoniami, dostępnymi środkami chemii gospodarczej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia okien (z zewnątrz) oraz fasady zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie II – usługa mycia okien (z zewnątrz) oraz fasady zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 (działka ewidencyjna 1492/16) przy zabezpieczeniu przez Wykonawcę na własny koszt: środków i narzędzi niezbędnych do wykonania usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1b do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-176610
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i usługa sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynku Starostwa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Skarem Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. 1 Sierpnia 24
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
E-Mail: biuro@skarem.pl
Telefon: +49 158432346
Fax: +49 158432346/33
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 142 784.55 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 158 439.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia okien (z zewnątrz) oraz fasady zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel System Sp. z o.o. – lider konsorcjum
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
E-Mail: m1.paternoga@impel.pl
Telefon: +49 510014904
Fax: +49 713748411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel Facility Services Sp. z o.o. – partner konsorcjum
Postanschrift: ul. Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
E-Mail: m1.paternoga@impel.pl
Telefon: +49 510014904
Fax: +49 713748411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 91 219.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 203.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Prace wysokościowe

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

22.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

22.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

22.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

22.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

22.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

22.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

22.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.14. W sprawach nieuregulowanych w pkt 22.1–22.13 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020