Dienstleistungen - 335151-2020

16/07/2020    S136

Polen-Łódź: Versicherungen

2020/S 136-335151

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationale Identifikationsnummer: 7270021895
Postanschrift: ul. Żeromskiego 116
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-924
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefon: +48 426312104

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zp.p.lodz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej

Referenznummer der Bekanntmachung: RAP.383.04.2020.AGN.U
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej oraz odpowiedzialność cywilna Politechniki Łódzkiej w zakresie:

1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

3) ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;

4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej;

5) ubezpieczenia jachtów śródlądowych;

6) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za powstałe szkody w związku z ruchem tych pojazdów;

7) ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance;

8) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;

9) ubezpieczenia imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem (umowa generalna);

10) ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, bagażu poza granicami RP i miejscem zamieszkania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 971 573.76 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66513000 Rechtsschutz- und Allgefahrenversicherungen
66515300 Wetter- und Geldverlustversicherungen
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66516300 Schiffshaftpflichtversicherungen
66514100 Transportversicherungen
66512100 Unfallversicherungen
66516400 Allgemeine Haftpflichtversicherungen
66514150 Schiffsversicherungen
66514110 Kraftfahrzeugversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Łódzka, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej oraz odpowiedzialność cywilna Politechniki Łódzkiej w zakresie:

1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

3) ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;

4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej;

5) ubezpieczenia jachtów śródlądowych;

6) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za powstałe szkody w związku z ruchem tych pojazdów;

7) ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance;

8) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;

9) ubezpieczenia imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem (umowa generalna);

10) ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, bagażu poza granicami RP i miejscem zamieszkania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule fakultatywne (KF) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu usług określonych w załączniku nr A do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), maksymalnie do kwoty netto 160 000,00 PLN lub zmniejszeniu wartości składki w związku z likwidacją przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po stawkach efektywnych jak zamówienie podstawowe. W szczególności prawem opcji będzie objęte:

1) zmniejszenie/zwiększenie składki w związku ze zmianą wartości majątku po stawkach określonych w formularzu ofertowym;

2) dołączenie nowych/likwidacja lub sprzedaż obecnie posiadanych pojazdów i/lub jachtów w ramach generalnej umowy i po stawkach określonych w formularzu ofertowym;

3) dodatkowa składka za ubezpieczenie imprez masowych w ramach umowy generalnej i po cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym;

4) podwyższenie limitów – po stawkach przyjętych do wyliczenia ceny oferty. Składka płatna w terminie ustalonym w aneksie do polisy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie i ilości realizowanej opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 065-155382
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wiener TU S.A., Vienna Insurance Group
Postanschrift: ul. Wołoska 22a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 810 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 971 573.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020