Lieferungen - 335173-2022

22/06/2022    S119

România-București: Uniforme de poliţie

2022/S 119-335173

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Număr naţional de înregistrare: 4453144
Adresă: Strada: Mihai Vodă, nr. 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050041
Țară: România
Persoană de contact: Alina-Georgiana GRIGORE
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiaromana.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipament din componenta uniformei de politie - sapca, bereta, pardesiu, jacheta, impermeabil, camasa-bluza

Număr de referinţă: 4453144/2022/465.139
II.1.2)Cod CPV principal
35811200 Uniforme de poliţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se intenționează achiziționarea echipamentului din componența uniformei de poliție - Șapcă din stofă vară/iarnă (agenți/inspectori/comisari/chestori); Beretă agenți/ofițeri/chestori; Pardesiu bărbați/femei (agenți/inspectori/comisari/ chestori); Jachetă bărbați/femei; Impermeabil pentru ploaie bărbați/femei; Cămașă-bluză, uniforma de serviciu bărbați/femei (cu mânecă lungă/cu mânecă scurtă), în conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a specificaticatiilor tehnice.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare: 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 86 302 900.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șapcă din stofă vară/iarnă (agenți/inspectori/comisari/chestori)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la beneficiarii indicati in Anexa nr. 1 din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Șapcă din stofă vară/iarnă (agenți/inspectori/comisari/chestori)

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 12.000 buc - max. 120.000 buc.;

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 buc - max. 4.510 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Jachetă bărbați/femei

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la benefiaciarii indicati in Anexa nr. 1 din caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Jachetă bărbați/femei

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 3.000 max. 60.000

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 max. 1.165

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pardesiu bărbați/femei (agenți/inspectori/comisari/chestori

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la beneficiarii indicati in Anexa nr.1 din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pardesiu bărbați/femei (agenți/inspectori/comisari/chestori

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 500 max. 55.000

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 max. 765

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cămașă-bluză, uniforma de serviciu bărbați/femei (cu mânecă lungă/ cu mânecă scurtă)

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la beneficiarii indicati in Anexa nr. 1 din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cămașă-bluză, uniforma de serviciu bărbați/femei (cu mânecă lungă/ cu mânecă scurtă)

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 12.000 max 120.000

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 max. 5.380

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Impermeabil pentru ploaie bărbați/femei

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la beneficiarii indicati in Anexa nr. 1 din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Impermeabil pentru ploaie bărbați/femei

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 3.000 max. 55.000

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 max. 2.505

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Beretă agenți/ofițeri/chestori

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811200 Uniforme de poliţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de livrare- DEPOZIT CENTRAL , str. Leaota nr. 2A, București/Direct la bebeficiarii indicati in Anexa nr. 1 din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beretă agenți/ofițeri/chestori:

Cantitati:

ACORD-CADRU: min. 1.000 max. 55.000

CONTRACT SUBSECVENT: min. 5 max. 10.620

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 060-155264
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 470708
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract de furnizare impermeabil ploaie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VLADOOR SMART
Număr naţional de înregistrare: 42115227
Adresă: Strada strada parcului, Nr. 5A
Localitate: Breasta
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 207115
Țară: România
E-mail: vladoorsmart@gmail.com
Telefon: +40 0744788464
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 882 352.94 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 881 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 470706
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract de furnizare bereta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GCONF COMERCIAL SRL
Număr naţional de înregistrare: 20362137
Adresă: Strada MITROPOLIT vENIAMIN COSTACHE, Nr. 13
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040562
Țară: România
E-mail: office@gconf.ro
Telefon: +40 0724376000
Fax: +40 213360681
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 512 605.04 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 465 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 470709
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract de furnizare camasa-bluza

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MENTOR
Număr naţional de înregistrare: RO 2292475
Adresă: Strada calea severinului , Nr. 46 c
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 210610
Țară: România
E-mail: mihaela_manescu@yahoo.com
Telefon: +40 0744788464/+40 0251596973
Fax: +40 0251471065
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 126 050.42 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 126 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 470707
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract de furnizare pardesiu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AXEL PROJECT SRL
Număr naţional de înregistrare: 26978170
Adresă: Strada Liveni, Nr. 31B, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040507
Țară: România
E-mail: axelproject@yahoo.com
Telefon: +40 247367096
Fax: +40 247367064
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 34 840 336.13 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 34 830 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 470705
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract de furnizare sapca

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TREXIMCO
Număr naţional de înregistrare: RO 3820927
Adresă: Strada Cărăuşilor, Nr. 10-12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021798
Țară: România
E-mail: monica@treximco.ro
Telefon: +40 726126549
Fax: +40 31250452
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 18 050 420.17 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 000 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022