Lieferungen - 335175-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Göteborg: Informationssystem och servrar

2022/S 119-335175

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40523
Land: Sverige
Kontaktperson: Slavko Blazevic
E-post: slavko.blazevic@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datacenter

Referensnummer: 278/19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48800000 Informationssystem och servrar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar datacenter till Göteborgs Stad och övriga myndigheter i upphandlingen.

- Servrar

- Datalagring

- Nätverksutrustning

- Service och support

- Produktnära tjänster.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 250 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
32420000 Nätutrustning
48820000 Servrar
72253000 Helpdesk- och stödtjänster
72317000 Datalagring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar datacenter till Göteborgs Stad och övriga myndigheter i upphandlingen.

- Servrar

- Datalagring

- Nätverksutrustning

- Service och support

- Produktnära tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Varukorg / Viktning: 30
Kostnadskriterium - Namn: Genomförande / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Strategisk Partnerskap / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Kundnöjdhet / Viktning: 10
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 039-091711
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atea Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556448-0282
Postadress: Box 18
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 16493
Land: Sverige
E-post: jan-ake.baaz@atea.se
Internetadress: http://www.atea.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 250 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 250 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022