Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 335175-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Göteborg: Informationssystem och servrar

2022/S 119-335175

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40523
Land: Sverige
Kontaktperson: Slavko Blazevic
E-post: slavko.blazevic@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datacenter

Referensnummer: 278/19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48800000 Informationssystem och servrar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar datacenter till Göteborgs Stad och övriga myndigheter i upphandlingen.

- Servrar

- Datalagring

- Nätverksutrustning

- Service och support

- Produktnära tjänster.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 250 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
32420000 Nätutrustning
48820000 Servrar
72253000 Helpdesk- och stödtjänster
72317000 Datalagring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar datacenter till Göteborgs Stad och övriga myndigheter i upphandlingen.

- Servrar

- Datalagring

- Nätverksutrustning

- Service och support

- Produktnära tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Varukorg / Viktning: 30
Kostnadskriterium - Namn: Genomförande / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Strategisk Partnerskap / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Kundnöjdhet / Viktning: 10
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 039-091711
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atea Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556448-0282
Postadress: Box 18
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 16493
Land: Sverige
E-post: jan-ake.baaz@atea.se
Internetadress: http://www.atea.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 250 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 250 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022