Supplies - 33523-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Toner for laser printers/fax machines

2022/S 015-033523

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Postal address: ul. Krakowskie Przedmieście 76
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Marta Kazanowska, Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, Zamówienia Publiczne
E-mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl
Telephone: +48 814781625
Fax: +48 814781625
Internet address(es):
Main address: http://www.lublin-zachod.sr.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sąd
I.5)Main activity
Other activity: Wymiar sprawiedliwości

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Reference number: ZP-2401-3/21
II.1.2)Main CPV code
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

1. Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW, BROTHER MFC-L6800DW, BROTHER HL-L6400DW, HP E60155dn, HP P3015dn, KONICA MINOLTA BIZHUB 363, KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E, RICOH 1195L.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

2. Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn, LEXMARK MS711/MS811dtn, LEXMARK MS811dn, LEXMARK MX310dn/MX510de.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 992 045.70 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie pierwsze

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30124300 Drums for office machine
30192113 Ink cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW (bęben światłoczuły – 120 szt.), BROTHER MFC-L6800DW (kaseta z czarnym tonerem – 15 szt.), BROTHER HL-L6400DW (kaseta z czarnym tonerem – 250 szt.), HP E60155dn (kaseta z czarnym tonerem – 350 szt.), HP P3015dn (kaseta z czarnym tonerem – 80 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 363 (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E (kaseta z czarnym tonerem -10 szt.), RICOH 1195L (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt., bęben światłoczuły – 5 szt.) .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas wykonania konserwacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie drugie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30124300 Drums for office machine
30192113 Ink cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn (czarny zespół obrazujący – 70 szt., kaseta z czarnym tonerem - 200 szt.), LEXMARK MS711/MS811dtn (czarny zespół obrazujący – 60 szt., kaseta z czarnym tonerem - 230 szt.), LEXMARK MS811dn (kaseta z czarnym tonerem – 5 szt.), LEXMARK MX310dn/MX510de (kaseta z czarnym tonerem – 20 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas wykonania konserwacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 193-501820
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

zadanie pierwsze

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JM Data Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Zwoleńska 65A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-761
Country: Poland
E-mail: przetragi@jmdata.pl
Telephone: +48 515479027
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 496 545.30 PLN
Total value of the contract/lot: 577 815.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zadanie drugie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JM Data Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Zwoleńska 65A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-761
Country: Poland
E-mail: przetragi@jmdata.pl
Telephone: +48 515479027
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 371 097.40 PLN
Total value of the contract/lot: 276 830.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści SWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Oddziału 12 Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Szczegółowe inf. dot. środków ochrony prawnej - Dział IX

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022