Supplies - 33527-2022

21/01/2022    S15

România-Buzău: Carne de pui

2022/S 015-033527

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Număr naţional de înregistrare: 17091470
Adresă: SEAP
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120212
Țară: România
Persoană de contact: Costina-Corina Adam
E-mail: achizitiidgaspcbz@yahoo.com
Telefon: +40 0238724662
Fax: +40 0238721143
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc-buzau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare Carne si preparate din carne de pasare

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
15112130 Carne de pui
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de Carne si preparate din carne de pasare pentru structurile functionale din subordine ale D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 038 514.84 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 038 514.84 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15112300 Ficat de pasăre
15114000 Organe comestibile
15131500 Produse pe bază de carne de pasăre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Structuri functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia de Carne si preparate din carne de pasare pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia de regula lunar/trimestrial/semestrial/12 luni/24 luni, in functie de buget si de necesitatile institutiei. Valoarea estimata a acordului cadru pentru o perioada de 24 luni este de minim 731.423,60 lei fara TVA si maxim 1.462.847,20 lei fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a contractului s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatii de Carne si preparate din carne de pasare pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este: – 731.423,60 lei fara TVA. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este:– 60.906,70 lei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 051-127867
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 18521
Titlu:

ACORD CADRU DE FURNIZARE CARNE SI PREPARATE DIN CARNE DE PASARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 462 847.20 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 038 514.84 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 038 514.84 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 18522
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare carne si preparate din carne de pasare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 121 813.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 86 522.57 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27147
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare CARNE SI PREPARATE DIN CARNE DE PASARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 121 813.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 86 522.57 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 35303
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare CARNE SI PREPARATE DIN CARNE DE PASARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 121 813.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 86 522.57 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44595
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare CARNE SI PREPARATE DIN CARNE DE PASARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 121 813.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 86 522.57 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1699
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare CARNE SI PREPARATE DIN CARNE DE PASARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 121 813.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 90 566.98 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: D.G.A.S.P.C. Buzau, Serviciul Achizitii Publice
Adresă: Mun. Buzau, Str. Bistritei, Nr. 41
Localitate: Buzau
Cod poștal: 120212
Țară: România
E-mail: achizitiidgaspcbz@yahoo.com
Telefon: +40 238724662
Fax: +40 238721143
Adresă internet: http://www.dgaspc-buzau.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022