Lieferungen - 335283-2022

22/06/2022    S119

Česko-Svitavy: Chladící a mrazící zařízení

2022/S 119-335283

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 102-283163)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Svitavy
Národní identifikační číslo: 00277444
Poštovní adresa: T. G. Masaryka 5/35
Obec: Svitavy
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 56802
Země: Česko
Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
E-mail: boris.vrbka@rts.cz
Tel.: +420 545120276
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.svitavy.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/msvitavy

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy

Spisové číslo: 7361
II.1.2)Hlavní kód CPV
42513000 Chladící a mrazící zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty, konkrétně modernizace chladícího zařízení. Modernizace chladící technologie spočívá v dodávce a montáží nové technologie chlazení a v rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a zařízení měření a regulace potřebné pro technologii chlazení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 102-283163

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/07/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:10
Má být:
Datum: 01/07/2022
Místní čas: 10:10
VII.2)Další dodatečné informace: