Lieferungen - 335286-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Michalovce: Hydraulické zariadenia

2022/S 119-335286

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 094-258779)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CSM - STAV s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36206016
Poštová adresa: Močarianska
Mesto/obec: Michalovce
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 07101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
E-mail: obstaravanie@cepartners.sk
Telefón: +421 917381833
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.csm-stav.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technológia na recykláciu stavebného odpadu - hydraulické rýpadlo

Referenčné číslo: 2022-CSM-STAV_rýpadlo
II.1.2)Hlavný kód CPV
43328100 Hydraulické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je technológia určená na recykláciu stavebného odpadu hydraulické rýpadlo.

Špecifikácia jednotlivých technológií je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 094-258779

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/06/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 20/06/2022
Miestny čas: 14:15
má byť:
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 14:15
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: