Dienstleistungen - 335305-2020

16/07/2020    S136

Polen-Łomża: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 136-335305

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Łomża
Postanschrift: ul. Nowogrodzka 60
Ort: Łomża
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Pieniek
E-Mail: slawomir.pieniek@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 862165494
Fax: +48 862164027
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lomza.bialystok.lasy.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona czynna cennych siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu wykonania zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża, położonych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018, w gminie Zambrów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 238 830.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu wykonania zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża, położonych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018, w gminie Zambrów.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zabiegów ochrony czynnej, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

3) Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku nr 3 ma charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7) Przedmiot zamówienia są usługi z zakresu wykonania zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża, położonych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018, w gminie Zambrów.

Zabiegi polegać będą na usuwaniu roślinności krzewiastej (krzewy, drzewa) z wynoszeniem i ze zrębkowaniem biomasy i zwalczaniu żarnowca miotlastego z użyciem herbicydu.

8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018.

9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego terenu. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt 1.

10) Postanowienia pkt 7–9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Moc rębaka / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 070-166851
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.1.2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona czynna cennych siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Jan Markowski
Nationale Identifikationsnummer: 280062722
Postanschrift: ul. Mazurska 16
Ort: Kalinowo
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Postleitzahl: 19-314
Land: Polen
E-Mail: kontakt@janmarkowski.pl
Telefon: +48 503303065
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 238 830.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 240 304.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020